Porozmawiajmy o seniorach

Informacje
Dłonie osób starszych

Toruńska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych na kolejne spotkanie z cyklu spotkań tematycznych, tym razem w obszarze działań na rzecz osób starszych. Spotkanie odbędzie się 13 lutego 2024 r. w godz. 16.00-19.00 w Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro (ul. Marii Konopnickiej 13) – sala kanapowa. Podczas spotkania zależy nam na rozmowie, wymianie doświadczeń, omówieniu kwestii problemowych z jakimi borykają się organizacje pozarządowe pracując na rzecz seniorów. Cykl spotkań tematycznych to inicjatywa RDPP Miasta Torunia, która obejmuje kilka obszarów tematycznych. Kolejne spotkania odbędą się w następujących terminach i obszarach:

  • 27.02.2024 - OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
  • 07.03.2024 - SPORT
  • 11.04.2024 - EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
  • 16.05.2024 - WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

Aby wziąć udział w spotkaniu (spotkaniach) należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj: Formularz zgłoszeniowy