Podziel się podatkiem

Informacje
plakat promujący akcję biały napis na czerwono-błękitnym tle

Rozliczając podatek dochodowy za 2023 r. możemy pomagać!

Pamiętajmy o toruńskich organizacjach pożytku publicznego!

Przy składaniu zeznania podatkowego za 2023 r. warto pamiętać o możliwości przekazania 1,5% swojego podatku dla organizacji pozarządowej posiadającej status OPP. Nie ponosimy z tego tytułu żadnych kosztów - decydujemy jedynie, do jakiej organizacji trafi cząstka pieniędzy, którą i tak musimy odprowadzić do budżetu państwa w postaci podatku. Przez takie działanie dołączamy do grona wspierających.

Do otrzymania 1,5% z naszych podatków są uprawnione organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, organizacje utworzone przez kościoły i związki wyznaniowe), które posiadają tzw. status organizacji pożytku publicznego (OPP). W Toruniu mamy ponad 1400 zarejestrowanych ngo-sów, ale status organizacji pożytku publicznego posiada 87 z nich. I właśnie jednej z tych organizacji warto przekazać 1,5 % swojego podatku!

Wykaz toruńskich organizacji pożytku publicznego do pobrania

Dlaczego warto wspierać organizacje toruńskie?

Bo wszyscy korzystamy z ich działalności - to m.in.: pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wsparcie osób z niepełnosprawnością, działalność charytatywna, działania kulturalne, na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, wspomagające rozwój gospodarczy i społeczny, nauki, edukacji, sportu, wolontariat.

Warto wiedzieć!

W 2023 r. osoby rozliczające swoje podatki w toruńskich urzędach skarbowych zdecydowały o przekazaniu organizacjom pożytku publicznego ponad  10 mln (prawie o 3 mln więcej niż w roku 2022). Tylko 25% tej kwoty, tj. 2,6 mln zł trafiło do toruńskich organizacji, pozostałe ponad 75% do organizacji o zasięgu krajowym.

Jak przekazać 1,5% podatku?

 • Zdecyduj, której organizacji chcesz przekazać swój 1,5% - szczególnej uwadze polecamy organizacje z Torunia!
 • W formularzu podatkowych znajdziesz sekcję dotyczącą 1,5% - wypełnij odpowiednią rubrykę wpisując numer KRS wybranej przez siebie organizacji.
 • Możesz także wskazać cel szczegółowy, na który zostanie przeznaczona Twoja wpłata.
 • Gotowe. Twój 1,5% trafi na konto wskazanej przez Ciebie organizacji.

Uwaga!

W usłudze Twój e-PIT (podatki.gov.pl) osoba dokonująca rozliczenia ma automatycznie wskazaną organizację, której przekazała 1,5% swojego podatku w roku ubiegłym, o ile dana OPP znajduje się nadal w wykazie uprawionych. Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy został również wskazany w przygotowanym zeznaniu. Oczywiście łatwo można zmienić zarówno dane dotyczące OPP - podając numer KRS i nazwę, a także cel szczegółowy, logując się do usługi.

Chcesz przekazać 1,5% podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego? Jak tego dokonać możesz szczegółowo również sprawdzić na stronie rządowej. Dowiesz się tam:

 • Jak przekazać 1,5% podatku na OPP w zeznaniu
 • Ułatwienia dla emerytów i rencistów
 • Jak wybrać OPP
 • Zasady przekazywania 1,5% podatku na OPP
 • Jak przekazać 1,5% podatku w usłudze Twój e-PIT
 • W dziale pytania i odpowiedzi możesz znaleźć odpowiedź na pytanie związane z OPP
 • plakat promujący akcję