Partner do wspólnej realizacji projektu poszukiwany

Informacje
logo funduszy czarny napis na białym tle

Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Wygrana rodzina – model toruński” składanego w odpowiedzi na opublikowany przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 w ramach działania 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” FERS (ogłoszonego na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn.zm.). Termin składania ofert: 04.04.2024, godz. 08:00.

Pełna treść ogłoszenia o naborze wraz z załącznikami jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.