Otwarty konkurs ofert

Informacje
Czerwony wykrzyknik na żółtym tle.

Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Miasta Toruń całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10. roku życia.

Celem zadania jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców. Okres realizacji: od 1.10.2022 r. do 31.12.2023 r.

>>> Przejdź do ogłoszenia o konkursie, opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej.