Nowy sposób składania ofert konkursowych i pozakonkursowych

Informacje
ikona komputera

W związku z obostrzeniami sanitarnymi obowiązującymi z powodu pandemii koronawirusa Covid-19 Prezydent Miasta Torunia wprowadził dodatkowy sposób składania dokumentów w otwartych konkursach ofert (w ogłoszonych i trwających otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Toruń) oraz ofert pozakonkursowych (składanych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - tzw. małe dotacje).

Dotychczas obowiązująca procedury przewidywały przygotowanie ofert w internetowym generatorze ofert witkac.pl, a następnie dostarczenie do Urzędu Miasta Torunia wygenerowanego i podpisanego dokumentu wraz z załącznikami w wersji papierowej.

Zmieniona - rozszerzona procedura - pozwala na dostarczenie przygotowanego kompletu dokumentów także za pomocą poczty elektronicznej lub platformy ePUAP.

Komunikat Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 Kwietnia 2020 r.  - do pobrania - dotyczył aktywnego  otwartego  konkursu  ofert  nr  19 (Dofinansowanie  wkładu  własnego do  projektów...)  oraz  dwóch  naborów  prowadzonych  w  trybie   art. 19a   (Ekologia  i  ochrona  zwierząt... oraz Podtrzymywanie  i  upowszechnianie  tradycji narodowej...).

Komunikat Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17 czerwca 2020 r. - do pobrania - dotyczy wszystkich trwających naborów i ogłoszonych konkursów na wykonanie zadań publicznych gminy.

Komunikat Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13 lipca 2020 r. - do pobrania - dotyczy składania uproszczonych ofert dot. realizacji zadań publicznych gminy (na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Dodatkowy sposób składania ofert konkursowych i pozakonkursowych na realizację zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe obowiązuje do odwołania.