Konsultacje Programu współpracy Ministra Edukacji i Nauki z organizacjami pozarządowymi

Informacje
na białej kartce 5 emotikonek: czerwona - zdziwiona, pomarańczowa - niezadowolona, żółta -  obojętna, zielona neonowa - uśmiechnięta i zielona - wesoła, z drewnianym ołówkiem na tle drewnianych desek

Minister Edukacji i Nauki ogłosił konsultacje projektu Programu współpracy Ministra Edukacji i Nauki w zakresie działu administracji rządowej oświata i wychowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na lata 2021-2023.

Formularze z uwagami i opiniami należy przesłać mailowo do dnia 24 grudnia 2020 r. na adresy:

  • sekretariat [dot] dwkiatmen [dot] gov [dot] pl,
  • barbara [dot] labisko-podolskaatmen [dot] gov [dot] pl.

Przejdź do strony MEN i pobierz projekt Programu wraz z formularzem zgłoszeniowym.