Rusza konkurs na organizację warsztatów edukacyjnych dla uchodźców z Ukrainy!

Informacje
FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja - ogłasza "Zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym na „Organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”.  Konkurs ruszy 29 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z regulaminem do ubiegania się o dofinansowanie „uprawnione są polskie podmioty mające status organizacji pozarządowych. Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne prowadzące działalność gospodarczą. Uczestnikiem indywidualnym warsztatów mogą być pełnoletnie obywatelki Ukrainy mające status uchodźcy, oraz ich dzieci.

Wnioskodawca musi potwierdzić, że obecnie prowadzi działalność w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej. Instytucja wnioskująca musi być zarejestrowana od co najmniej 12 mies. na terytorium RP i prowadzić nieprzerwanie ww. działalność, licząc do dnia składania wniosku.

Konkurs projektów odpowiada na zidentyfikowane we wstępie problemy wskazane dla dwóch dominujących grup uchodźców przebywających na terytorium Polski, czyli kobiet i ich dzieci:

- Tworzenie lokalnych inicjatyw integrujących uchodźców z Ukrainy ze społecznością lokalną.

- Kształtowanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym.
- Wspieranie wielopłaszczyznowego rozwoju rówieśniczych grup ukraińskich dzieci.

Projekty mogą się rozpocząć nie wcześniej niż 16 czerwca 2022 r. oraz muszą się zakończyć w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia ostatniego turnusu jednakże nie później niż 30 listopada 2022 r. Czas trwania jednego turnusu (warsztatu) wynosi od 7 do 14 dni kalendarzowych.

Dofinansowanie pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowalnego kosztu projektu.
Data końcowa do złożenia wniosku: 22.05.2022 

 

Więcej informacji na https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/29-kwietnia-rusza-konkurs-na-organizacje-warsztatow-edukacyjnych-dla-uchodzcow-z-ukrainy/

fot. eog.gov.pl