Pieniądze na sport dzieci i młodzieży

Informacje
dziewczynka pływająca w basenie z żółtą deską

Rozstrzygnięty został drugi etap konkursu na rozwój sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Dotacje trafią do 56 toruńskich klubów sportowych.

Prezydent Miasta Torunia 6 maja 2021 r. ogłosił otwarty konkurs na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r. W budżecie miasta na rok 2021 zaplanowano na ten cel 3 250 000 zł, z tego 1 893 000 zł na drugie półrocze (realizacja zadań od 01.07.-31.12.2021 r.). W ramach konkursu ofert na drugie półrocze 2021 roku wpłynęło 60 ofert, z których 58 zostało rozpatrzonych pozytywnie.

Na szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo rozdysponowano 1 878 914 zł, które rozdzielono między 56 klubów na wykonanie 58 projektów dla 5 150 licencjonowanych zawodników w 31 dyscyplinach sportowych.

Środki uzyskane na realizację zadań mogą zostać przeznaczone wyłącznie na koszty niezbędne i związane bezpośrednio z wykonaniem zadania, m.in. na:

  • pokrycie kosztów utrzymania lub korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i organizacji wydarzeń sportowych;
  • dofinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzeń jednak nie więcej niż do 60 % udzielonej dotacji;
  • realizację programów szkolenia sportowego;
  • pokrycie kosztów udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym organizacji i udziału w imprezach sportowych najwyższej rangi: Mistrzostwa/Puchar Świata, Mistrzostwa/ Puchar Europy, Mistrzostwa/Puchar Polski;
  • zakup sprzętu i odzieży sportowej oraz osprzętu/akcesoriów;
  • zgrupowania, konsultacje i letnie obozy sportowe: wydatki dotyczące wyżywienia, noclegów i transportu zawodników.

Kliknij, aby przejść do ogłoszenia o wynikach konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej.