Konkursy dla NGO

Informacje
Wykrzykniki - znaki ostrzegawcze.

Zachęcamy toruńskie organizacje pozarządowe do składania ofert w otwartych konkursach dla ngo, z terminem składania wniosków przypadającym w kwietniu i w maju 2023 r.

Obecnie jest aktywnych kilkanaście postępowań konkursowych (z zakresu pomocy społecznej, kultury, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, profilaktyki uzależnień):

  • konkursy nr 29 oraz nr 30 z terminem składania ofert do 20 kwietnia 2023;
  • konkursy nr 41 oraz nr 46 z terminem składania ofert do 27 kwietnia 2023;
  • konkursy od nr 31 do nr 40 z terminem składania ofert do 28 kwietnia 2023;
  • konkurs nr 49 z terminem składania ofert do 4 maja 2023;
  • konkursy nr 10.2 oraz 47 z terminem składania ofert do 8 maja 2023;
  • konkursy nr 8.2, 42, 43 oraz 44 z terminem składania ofert do 9 maja 2023;
  • konkursy nr 45 oraz 48 z terminem składania ofert do 15 maja 2023,

>>> Przejdź do listy aktywnych postępowań konkursowych dla ngo