Świętowanie z dotacjami

Informacje
zdjęcie Prezydenta Torunia z przedstawicielami NGO

W Światowym Dniu Organizacji Pozarządowych, 27 lutego 2024 r. w Dworze Artusa reprezentanci 140 organizacji odebrali umowy na realizację swoich projektów. W II turze konkursów na realizację zadań publicznych w 2024 r. wręczono 192 umowy z zakresu rozwoju sportu, rekreacji, profilaktyki uzależnień, turystyki i krajoznawstwa, rewitalizacji, rozwoju gospodarczego, ochrony zwierząt, edukacji ekologicznej.

- Zadania, na których realizację wręczamy dziś umowy, to barwny przekrój tego, co może sprawić, że Toruń jest ciekawszy i jego życie społeczne kulturalne, sportowe itp. może być dobrą wizytówką naszego miasta. Chciałbym zatem serdecznie podziękować za ten wkład, który podnosi wartość Torunia nie tylko w naszych oczach, ale i w oczach osób odwiedzających nasze miasto – mówił prezydent Michał Zaleski, który wręczał umowy wraz z przewodniczącym Rady Miasta Torunia, Marcinem Czyżniewskim.

Wręczane umowy są wynikiem rozstrzygnięcia 12 otwartych konkursów, ogłoszonych do 8 grudnia 2023 r., na kwotę blisko 17 mln zł. Tym razem odbyło się ono w nowej formule – wręczano bowiem umowy już wcześniej podpisane, dzięki czemu można uruchomić środki i realizować zadania wcześniej niż dotąd.

W planie budżetowym miasta na rok 2024 w ramach Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi, zapisane jest ok. 43,3 mln złotych. To o 7,1 mln złotych więcej niż w roku 2023. - Staramy się corocznie zwiększać pulę środków dla organizacji pozarządowych. W roku 2024 dotacje otrzyma łącznie blisko 200 podmiotów, a niektóre z nich realizują po 2-3 projekty - potencjał organizacji pozarządowych jest bardzo różny i wysoki – podkreślił prezydent Michał Zaleski.

To drugie wręczenie umów dla organizacji pozarządowych w 2024 r., wcześniej, 16 stycznia, organizacje odebrały 55 umów. W sumie w ramach pierwszej i drugiej transzy na rok 2024 zostało rozstrzygniętych 25 postępowań o łącznej wartości 37 mln zł.

Przypadający 27 lutego Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został ustanowiony w 2010 r. przez grupę 12 państw bałtyckich, w tym Polskę i uznany w roku 2014 przez ONZ, Unię Europejską i inne światowe organizacje. Środowisko NGO w Toruniu jest bardzo silne – to prawie 1400 organizacji, skupiających wiele tysięcy mieszkanek i mieszkańców działających praktycznie w każdej sferze życia miasta.

Do pobrania:
Lista organizacji i projektów z dofinansowaniem na rok 2024 z GMT - II tura