Zostań trenerem, mentorem,animatorem senioralnym!

Informacje
Para seniorów podczas spaceru Nordic Walking, odwróceni tyłem, po lewej teren zielony

Społeczna inicjatywa seniorów z UTW: bądźmy razem – łączmy pokolenia

Fundacja Bądźmy Razem - Łączmy Pokolenia zaprasza osoby 50+  oraz 60+ zamieszkałe na terenie województwa
kujawsko - pomorskiego i  działające w organizacjach społecznych (stowarzyszeniach, fundacjach, Kołach Gospodyń Wiejskich i Klubach Seniora) lub chcących rozpocząć taką działalność i przygotować się do roli trenera, mentora oraz animatora senioralnego, na spotkanie rekrutacyjne.

Projekt  ma na celu rozwój kompetencji trenerskich, liderskich wśród 14 osób działających w 3 sektorze, w różnych organizacjach obywatelskich typu stowarzyszenia, fundacje, ale także KGW, Kluby Seniora , szczególnie te które funkcjonują w ramach działalności organizacji 3 sektora.
Wiele osób właśnie w wieku przedemerytalnym, czy krótko po przejściu na emeryturę podejmuje aktywność społeczną w lokalnych organizacjach, świetlicach wiejskich, i jednocześnie  ma kompetencje szczególnie w swojej dziedzinie zawodowej, bogate doświadczenie zawodowe, życiowe – chcemy w naszym projekcie wesprzeć i rozwinąć kompetencje trenerskie, mentorskie co w efekcie wpłynie także na rozwój i profesjonalizacje działań ngo, z których wywodzić się będą nasi uczestnicy i uczestniczki projektu.

Grupa uczestników projektu jest ograniczona do 14 osób.
Proces rekrutacyjny jest 2 etapowy:

 • zgłoszenie (Karta Zgłoszenia);
 • rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi osobami (Standaryzowana Lista Pytań) - w przypadku tej samej liczby punktów, będzie decydować kolejność przesłanych zgłoszeń.  

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Projekt obejmuje realizację dwóch głównych i uzupełniających się  działań:  SENIORALNA SZKOŁA TRENERA, ANIMATORA i MENTORA oraz SIŁA WSPÓŁPRACY – PRAKTYCZNY WYMIAR TWORZENIA SIECI NGO SENIORALNYCH.

W ramach tych działań będą:

 • warsztaty trenerskie,
 • zajęcia animacyjne, trenerskie – część praktyczna,
 • zajęcia informatyczne – ukierunkowane na zakres przydatny w pracy trenera,
 • coaching,
 • kilkudniowy wyjazd z warsztatami rozwoju kompetencji interpersonalnych,
 • seminarium edukacyjne.

Terminy rekrutacji:     

 • 7 października 2021 r. (czwartek), godz. 16.00 (termin I spotkania rekrutacyjnego);
 • 13 października 2021 r. (środa), godz. 16.00 (termin II spotkania rekrutacyjnego).

Miejsce rekrutacji:         

Siedziba Fundacji Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia, al. Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław (II piętro, sala 223), Ośrodek Sportu i Rekreacji (wejście przez portiernię).

Rekrutacja:

 • mailowa:  badzmyrazem [dot] laczmypokoleniaatgmail [dot] com;
 • lub osobista w trakcie spotkania rekrutacyjnego
  – na spotkanie należy przynieść wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia!

Harmonogram spotkania rekrutacyjnego:
1.    Omówienie zakresu działań przewidzianych w projekcie
2.    Rekrutacja – wypełnienie formularzy zgłoszeniowych przez zainteresowanych
3.    Poczęstunek
 
Kontakt do Organizatora:
Fundacja Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia

 • tel. 501 588 211;
 • mail:  badzmyrazem [dot] laczmypokoleniaatgmail [dot] com