Zgłoś swój projekt kulturalny

Informacje
Biały napis: Mikrowsparcie - rozpoczynamy nabór. NIebieskie tło.

Do piątku 30 września trwa nabór projektów w konkursie Mikrowsparcie 2022 Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

Jesteś osobą kreatywną, lubisz tworzyć, malować, śpiewać i masz zacięcie edukatorskie? Możesz ubiegać się o dofinansowanie miasta na swoje autorskie projekty artystyczne i edukacyjne skierowane do mieszkańców Torunia. Konkurs jest przeznaczony dla osób działających w obszarze kultury i edukacji, w tym: muzyków, plastyków, pisarzy, performerów, nauczycieli, animatorów oraz innych osób, których działalność edukacyjna, twórcza i artystyczna mieści się w katalogu inicjatyw kulturalnych angażujących mieszkańców Torunia.

Jakie projekty można zgłosić do konkursu?

Do konkursu Mikrowsparcie można zgłaszać pomysły na występy, pokazy artystyczne, działania edukacyjne skierowane do wszystkich grup wiekowych. Wyłonione pomysły będą musiały zostać zrealizowane kosztem i nakładem pracy artysty lub grupy zgłaszającej projekt. Muszą mieć formę stacjonarną z udziałem uczestników, zaś w przypadku zaostrzenia się sytuacji epidemiologicznej i ponownego wprowadzenia obostrzeń dla publiczności - muszą być możliwe do zrealizowania lub udostępnienia poprzez kanały dystrybucji internetowej.

Realizacja zgłoszonego projektu powinna się odbyć w  terminie od 14 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z harmonogramem ustalonym po rozstrzygnięciu Konkursu. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 projekty, jednak każdy z nich musi być oddzielnym zgłoszeniem.

Gdzie i do kiedy można składać wnioski?

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2022 roku o godzinie 12:00. Po tym terminie jury konkursowe wyłoni 10 projektów, które zostaną nagrodzone kwotą 500 zł.

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej konkursu.

Kliknij tutaj, aby złożyć wniosek

Pełen regulamin konkursu dostępny jest w zakładce Mikrowsparcie.

W przypadku pytań dotyczących konkursu lub formularza zgłoszeniowego prosimy o kontakt z Joanną Żmijewską pod numerem telefonu +48 606 140 920 albo adresem e-mail: j [dot] zmijewskaattak [dot] torun [dot] pl