Termin rekrutacji wydłużony!

Informacje
znak wyboru w kolorze żółto-czarnym

Fundacja Stabilo i INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa zapraszają przedstawicieli/ki NGO z całej Polski do zgłaszania się na bezpłatny cykl szkoleniowy pn. „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”, którego celem jest wypracowanie Scenariusza Monitoringu i przeprowadzenie monitoringu dostępności wybranej instytucji.

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.

Podczas dwóch zjazdów uczestnicy i uczestniczki szkolenia dowiedzą się m.in.:
- Jakie są regulacje związane z dostępnością w obowiązującym prawie?
- Jakie obowiązki wypływają z ustawy o dostępności oraz Konwencji ONZ?
- Jakie działania rzecznicze można podjąć na rzecz zwiększenia poziomu dostępności?
- Jak organizować działania NGO, aby były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób ze zwiększonymi potrzebami?
- Jak wygląda dostępność w różnych obszarach (rynek pracy, edukacja, wymiar sprawiedliwości, urzędy, itd)?
- Jakie są standardy dostępności architektonicznej, komunikacyjnej i cyfrowej?
- Jakie są możliwe do zastosowania metody i działania monitoringowe oraz rzecznicze?
- Jak przeprowadzić monitoring dostępności?
- Jakie są dobre i złe praktyki monitoringowe?
- Jak komunikować się językiem prostym?

Zgłaszać się można do 19.06.2021 r., poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego:

https://forms.gle/1vzGaKPP3hVLDA3R9

Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie Fundacji Stabilo:

http://stabilo.org.pl/szkolenie-dostepnosc-skuteczne-i-przejrzyste-prawo/

Termin warsztatów

  • 1. zjazd: 23-24 czerwca 2021
  • 2. zjazd - termin ustalony wspólnie z uczestnikami

Miejsce:
Centrum Sportu i Rekreacji Olender, ul. Toruńska 34/40, 97-165 Wielka Nieszawka

Warsztaty będą odbywać się w godzinach:

  • 1. dzień: 11-18
  • 2. dzień: 8-15.

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów otrzymają na koniec całego cyklu szkoleniowego certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Organizatorzy zapewniają także wyżywienie, nocleg oraz zwrot kosztów dojazdu. 

-----
Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach osi II. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa.”