Szkolimy NGO. II spotkanie sieciujące

Informacje
Grupa ludzi podczas szkolenia. Napis: Szkolimy NGO.

Fundacja Studio M6 zaprasza 26 września 2023 r. na II spotkanie sieciujące organizacje pozarządowe z województwa kujawsko-pomorskiego, organizowane w ramach programu SZKOLIMY NGO.

Temat przewodni spotkania: CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU BIZNESU SPOŁECZNEGO. Jak zadbać o drugiego człowieka?

  • Jak organizacje pozarządowe mogą zwiększać swój wpływ?
  • Jak dbać o trwałość działań w nieprzewidywalnym otoczeniu?
  • Jak sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi swojego Regionu i społeczności, w której NGO funkcjonują?

Wspólnie, na II spotkaniu sieciującym organizacje pozarządowe z województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach programu SZKOLIMY NGO, spróbujemy znaleźć odpowiedzi na te pytania. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

UWAGA!
Ograniczona liczba miejsc stacjonarnych (40). Obowiązuje rejestracja.


26 września 2023, od 9:00 do 16:30
kawiarnia społeczna PERS
ul. Mostowa 6, Toruń
lub on-line (transmisja na żywo od 10:30)


Więcej informacji:

Działanie jest finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.