Spotkanie z przedstawicielem Rządowego Centrum Legislacji

Informacje
Plakat

Zapraszamy przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych na spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Komunikacji w Departamencie Prawa Ustrojowego i Edukacji w Rządowym Centrum Legislacji. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane organizacjom pozarządowym informacje, jakiego typu działalność edukacyjna skierowana do NGO prowadzona jest w ramach Rządowego Centrum Legislacji, w szczególności w zakresie szkoleń z legislacji, realizowanych w ramach programu PO WER. 

Organizator: Organizacja New Story

Kiedy? 

czwartek, 15 grudnia 2022 r, w godzinach 13.30 - 15.00

Gdzie?

Toruń, ul. Watzenrodego 15/33, Centrum Wielu Pokoleń (dzienny dom pobytu, blok z Aniołem, wejście od ulicy na parterze)

Na spotkanie nie obowiązują zapisy. 

 

 

fot. freepik.com