Program Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Informacje
Logo programu

Trwa nabór projektów do "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" - edycja 2023.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór projektów do „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” – edycja 2023.

Trwa nabór wniosków do dofinansowania w ramach kolejnej edycji „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” realizowanych w 2023 r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekaże w 2023 r. jednostkom samorządu terytorialnego oraz organizacjom pozarządowym, których projekty efektywnie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych, łącznie ok. 12 milionów złotych, a liczba wniosków, która zostanie przekazana przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy do MSWiA ustalona została na 12 projektów (na każdy projekt możliwy do realizacji w 2023 r. przewidziana jest kwota dofinansowania maksymalnie do 100 tys. zł).

Zgodnie z założeniami Programu na realizację projektów składanych przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w poszczególnych województwach, podział rezerwy celowej budżetu państwa przedstawia się następująco:

  • Cel szczegółowy nr 1 – wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – 11 mln. zł
  • Cel szczegółowy nr 2 – podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, i skutecznych metod ich zapobiegania – 1 mln. zł.

Termin składania wniosków ustalono na 27 marca 2023 r.

>>> Przejdź strony Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie znajdziesz dodatkowe informacje na temat konkursu oraz komplet materiałów konkursowych do pobrania.