Profilaktyka uzależnień przez turystykę - II tura

Informacje
Znakiostrzegawczy - Trójkąty z wykrzyknikiem. Białe tło, czerwona obwódka.

Ogłoszona została II tura otwartego konkursu ofert na działania z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez turystykę i krajoznawstwo.

Celem realizacji zadania jest kreowanie postaw zdrowotnych i społecznych sprzyjających profilaktyce zachowań ryzykownych, zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień, w tym opóźnianie inicjacji alkoholowej, narkotykowej, tytoniowej, wzrost świadomości społecznej w obszarze uzależnień, w tym behawioralnych (tj. uzależnienia od internetu, komputera, telefonu, gier komputerowych itp.). Nowością tej puli konkursowej jest nabór projektów, w ramach których profilaktyka antyuzależnieniowa będzie prowadzona poprzez szersze niż dotąd spektrum sfer działania - w tym przypadku poprzez turystykę i krajoznawstwo:

Konkurs nr 37.2/2022

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. "Profilaktyka uzależnień" zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi.
>>> Przejdź do ogłoszenia w BIP


Terminy składania ofert ustalono do dnia 23 września 2022.