Prace nad projektem Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Torunia na lata 2021 – 2027.

Informacje
dwie dłonie z szarymi puzzlami na białym tle

Jakieś propozycje, pomysły, uwagi?

 

Aktualnie pracujemy nad projektem Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Torunia na lata 2021 – 2027.
Do prac powołany został zespół roboczy, w składzie którego są także przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Jesteśmy po drugim spotkaniu, na którym wypracowaliśmy przedmiot strategii (obszary, zakres, problemy i działania).

Zwracamy się do Państwa – istotnych partnerów w realizacji problemów społecznych mieszkańców Torunia – z prośbą o wsparcie merytoryczne na tym etapie prac zespołu.

Prosimy o zapoznanie się z materiałem i ew. uwagi, propozycje w tym zakresie.
Czy należy dodać jakieś obszary problemowe/zakres?

A może macie gotowe pomysły na realizację wskazanych problemów?

Prosimy o maila w tej sprawie do piątku, tj. 18 września 2020 r., do godz. 12.00 na adres e-mail: m [dot] skibickaatum [dot] torun [dot] pl.