Porozmawiajmy o zdrowiu psychicznym

Informacje
uczestnicy pierwszego spotkania tematycznego w Centrum Aktywności Lokalnej 2 Piętro siedzący na kanapach

Toruńska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych na kolejne spotkanie z cyklu spotkań tematycznych, tym razem w obszarze zdrowia psychicznego. Spotkanie odbędzie się 9 listopada 2023 r. w godz. 16.00-19.00 w Centrum Aktywności Lokalnej 2Piętro (ul. Marii Konopnickiej 13) – sala kanapowa. Podczas spotkania zależy nam na rozmowie, wymianie doświadczeń, omówieniu kwestii problemowych z jakimi borykają się organizacje pozarządowe pracując na rzecz zdrowia psychicznego.


Aby wziąć udział w spotkaniu (spotkaniach) należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: TUTAJ


Cykl spotkań tematycznych to inicjatywa RDPP Miasta Torunia, która obejmuje kilka obszarów tematycznych. Kolejne spotkania odbędą się w następujących terminach i obszarach:  

  • 07.12.2023 - OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
  • 11.01.2024 - KULTURA
  • 08.02.2024 - SENIORZY
  • 07.03.2024 - SPORT
  • 11.04.2024  - EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
  • 16.05.2024  - WYKLUCZENIE SPOŁECZNE