Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego m. Torunia

Informacje
widok budynku Urzędu Miasta Torunia z cegły czerwonej

Już w najbliższy wtorek 30 stycznia o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta Torunia (sala nr 32 - II piętro) odbędzie się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego. Podczas posiedzenia podsumowany zostanie pierwszy rok działalności RDPP kadencji 2023-2025. Ponadto członkinie i członkowie Rady rozmawiać będą o zadaniach i tematach do realizacji w 2024 roku. Na pierwsze w Nowym Roku spotkanie zaproszony został Prezydent Torunia Michał Zaleski.


Termin: wtorek 30 stycznia 2024 r.

Miejsce: Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, II piętro sala 32

Godzina: 10.00


Warto przypomnieć, że Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia (RDPP) jest ciałem doradczym i konsultacyjnym Prezydenta Miasta Torunia w sprawach dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi. Do podstawowych zadań RDPP należy:

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy Miasta Toruń,
 • podejmowanie stanowisk w sprawach funkcjonowania toruńskich NGO,
 • animowanie spotkań dla środowiska pozarządowego w mieście,
 • rekomendowanie przedstawicieli NGO do komisji konkursowych (m.in. otwarte konkursy ofert, program pn. mikrowsparcie, stypendia kulturalne),
 • uczestniczenie w pracach komisji opiniującej wnioski o przyznanie lokalu dla toruńskich NGO.

Rada działa w Toruniu nieprzerwanie od 2011 roku. W jej skład wchodzi 18 osób:

 • 9 ze środowiska pozarządowego wybieranych przez sektor ngo podczas Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych,
 • 2 reprezentantów Rady Miasta Torunia,
 • 7 przedstawicieli Prezydenta Miasta Torunia.

Obecna kadencja RDPP obejmuje lata 2023-2025 i została powołana zarządzeniem nr 401 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14.12.2022 r., a w jej skład wchodzą:

 • Joanna Danicka – CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
 • Katarzyna Gucajtis – Fundacja Świtało
 • Ewa Kluszczyńska – Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki
 • Anna Lamers – Fundacja Kosmos
 • Aleksandra Łukomska-Smulska – Fundacja Woman
 • Kinga Mickiewicz – Stowarzyszenie Dobry Start
 • Marta Młynarczyk – Fundacja na rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia
 • Danuta Stępkowska – Stowarzyszenie Obywatelski Toruń
 • Anna Zielińska  – Fundacja Archipelag Inicjatyw
 • Dagmara Tuszyńska – radna Miasta Torunia
 • Łukasz Walkusz – radny Miasta Torunia
 • Katarzyna Dąbrowska – Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
 • Elżbieta Dokurno – Wydział Kultury
 • Paweł Piotrowicz – Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
 • Magdalena Piotrowska – Wydział Promocji i Turystyki
 • Małgorzata Skibicka – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
 • Edyta Sulińska – Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
 • Dagmara Zielińska – Toruńskie Centrum Usług Społecznych

W 2023 roku Rady spotykała się jedenaście razy.

Galeria zdjęć z posiedzenia

fot. Małgorzata Litwin