Nowe konkursy na profilaktykę uzależnień

Informacje
Znakiostrzegawczy - Trójkąty z wykrzyknikiem. Białe tło, czerwona obwódka.

Profilaktyka przez sport, kulturę, rekreację, turystykę? Zapraszamy do składania projektów w otwartych konkursach ofert na realizację działań z zakresu profilaktyki uzależnień.

Zadania mogą być wykonywane nie tylko poprzez standardowe działania dotyczące rozwiązywania problemów uzależnień, ale także poprzez upowszechnianie sportu i zajęcia sportowe, kulturę fizyczną i rekreację, działalność z zakresu kultury, upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.

Celem realizacji zadania jest kreowanie postaw zdrowotnych i społecznych sprzyjających profilaktyce zachowań ryzykownych, zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień, w tym opóźnianie inicjacji alkoholowej, narkotykowej, tytoniowej, wzrost świadomości społecznej w obszarze uzależnień, w tym behawioralnych (tj. uzależnienia od internetu, komputera, telefonu, gier komputerowych itp.). Nowością tej puli konkursowej jest nabór projektów, w ramach których profilaktyka antyuzależnieniowa będzie prowadzona poprzez szersze niż dotąd spektrum sfer działania: upowszechnianie sportu i zajęcia sportowe, kulturę fizyczną i rekreację, działalność z zakresu kultury, upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa

Jakie konkursy ogłoszono?

Konkurs nr 3.2/2022 - II tura
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. "Profilaktyka uzależnień" (II tura).
>>> Przejdź do ogłoszenia w BIP

Konkurs nr 34/2022
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. "Profilaktyka uzależnień" poprzez zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie i rozwój sportu przez kluby sportowe w kategorii senior, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi.
>>> Przejdź do ogłoszenia w BIP

Konkurs nr 35/2022
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. "Profilaktyka uzależnień": poprzez organizację zajęć sportowych przez kluby sportowe prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi.
>>> Przejdź do ogłoszenia w BIP

Konkurs nr 36/2022
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. "Profilaktyka uzależnień": zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi.
>>> Przejdź do ogłoszenia w BIP

Konkurs nr 37/2022
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. "Profilaktyka uzależnień" zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi.
>>> Przejdź do ogłoszenia w BIP

Konkurs nr 38/2022
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. "Profilaktyka uzależnień": zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez działalność kulturalną, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi.
>>> Przejdź do ogłoszenia w BIP


Terminy składania ofert ustalono na dzień 2 sierpnia 2022, z wyjątkiem konkursu nr 38 z terminem do 11 sierpnia 2022.