Mikrowsparcie on-line - rozstrzygnięcie konkursu

Informacje
logo Toruńskiej Agendy Kulturalnej, na białym tle niebieski skrót TAK, poniżej w czerni rozwinięcie nazwy Agendy

Mikrowsparcie on-line - rozwiązanie konkursu
Trudna sytuacja pandemiczna COVID-19 wymusiła nowe formy działań edukacyjno-kulturalnych, które zostały przeniesione do internetu.

Do udziału w konkursie Mikrowsparcie on-line zaproszone zostały osoby z Torunia i regionu działające w obszarze kultury i edukacji: muzycy, plastycy, pisarze, performerzy, animatorzy oraz wszystkie osoby, których działalność twórcza i artystyczna mieści się w katalogu działań kulturalnych jakimi są koncerty, warsztaty, wystawy, spotkania z twórcami i inne działania związane z szeroko pojętą kulturą.

 

Przejdź do strony Toruńskiej Agendy Kulturalnej i zapoznaj się z wynikami konkursu.