Kujawsko-Pomorski Okrągły Stół ds. Pożytku Publicznego

Informacje
plakat promujący akcję

Zapraszamy społeczników z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w Okrągłym Stole ds. Pożytku Publicznego, który odbędzie się w dniu 13 czerwca br. w Toruniu.

Idea Okrągłych Stołów została zainicjowana wspólnie przez Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego i Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS. Celem jest zebranie oczekiwań ze strony organizacji pozarządowych, ale także ze strony administracji publicznej, w jaki sposób zmienić przepisy prawne aby były one jak najbardziej przyjazne społecznikom i stanowiły impuls do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pomysł Okrągłych Stołów ma służyć powstaniu pakietu zmian ustawowych pod hasłem Konstytucji dla społeczeństwa obywatelskiego.

Organizatorzy chcą rozmawiać o Konstytucji dla społeczeństwa obywatelskiego:
1)    zmniejszeniu obowiązków formalnych w prowadzeniu działalności organizacji,
2)    przemodelowaniu form prawnych organizacji (małe, duże organizacje, fundacje, związki dla wszystkich organizacji, stowarzyszenia zwykłe) oraz odróżnieniu organizacji pozarządowej (nie dla zysku) od organizacji samorządowej, biznesowej itp.,
3)    zmianach dotyczących mechanizmu 1,5%,
4)    pełnym zwolnieniu organizacji z podatku dochodowego od osób prawnych,
5)    powierzaniu, a nie wspieraniu zlecania zadań publicznych,
6)    ujednoliceniu trybów zlecania zadań (ustawa o sporcie, o zdrowiu itd.),
7)    powszechniejszym stosowaniu przez administrację publiczną wieloletnich umów
na realizację zadań publicznych,
8)    określeniu ustawowym minimalnej procentowo kwoty budżetu JST na realizację zadań publicznych,
9)    wprowadzeniu rozliczania realizacji zadań publicznych przez rezultaty,
10)    konkursach grantowych na wspieranie sektora obywatelskiego (dla federacji, organizacji wspierających, inkubatorów),
11)    ułatwieniach dla organizacji prowadzących działalność w szkołach,
12)    zasadzie, że administracja publiczna przekazuje realizację usług społecznych w pierwszej kolejności NGO,
13)    uproszczeniach sprawozdawczości organizacji (z realizacji zadań, finansowej itd.),
14)    organizacjach nie rozliczających się z realizacji zadań publicznych,
15)    wzmocnienie dialogu – powołanie Rady Dialogu Obywatelskiego na poziomie krajowym oraz wojewódzkim,
16)    reprezentatywności III sektora i formalnego umocowania federacji/związków NGO,
17)    rozwoju wolontariatu, szczególnie młodzieżowego, pracowniczego oraz o współpracy
z przedsiębiorcami,
18)    uproszczeniu form prowadzenia księgowości przez organizacje oraz elektronicznych fakturach,
19)    podniesieniu kwoty z umów zleceń objętych ryczałtowych podatkiem dochodowym,
20)    rozwoju przedsiębiorczości NGO – ekonomii społecznej, podatku VAT itd.,
21)    cenach energii, gazu dla NGO.


Kujawsko-Pomorski Okrągły Stół ds. Pożytku Publicznego odbędzie się 13 czerwca w Młynie Kultury w Toruniu, przy ul. Tadeusza Kościuszki 75-77 (obok Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy ul. Łokietka 5) sala warsztatowa IV piętro w godz. 12.00 – 14.00.


Do udziału mogą się zgłaszać przedstawiciele organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (po 1 osobie z każdej organizacji). Zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy organizacji należy przesyłać na adres ngoatkujawsko-pomorskie [dot] pl do dnia 7 czerwca br. O kwalifikacji do udziału w wydarzeniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.


Kujawsko-Pomorski Okrągły Stół ds. Pożytku Publicznego organizowany jest przez:

  • Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego
  • Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS

w partnerstwie z:

  • Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych
  • Polską Radą Organizacji Młodzieżowych PROM

Patronat honorowy: Pani Agnieszka Buczyńska, Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego


Program Okrągłego Stołu ds. Pożytku Publicznego:
12:00 – Otwarcie, wstęp oraz wystąpienia gości
12:20 – Praca warsztatowa w 5 grupach tematycznych  
14:00 – Podsumowanie
Po zakończeniu planowany poczęstunek