Kandydaci na delegatów m. Torunia do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Informacje
plakat promujący wydarzenie, granatowy napis na turkusowym tle

Trzy osoby zgłoszone przez toruńskie organizacje pozarządowe spełniło wymogi formalne w naborze kandydatów na delegatów do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko - Pomorskiego VI kadencji. Wybory przeprowadzone zostaną podczas tegorocznego XVIII Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie 28 listopada w Hotelu Filmar. Uczestnicy Forum wyłonią dwie osoby: jednego delegata do Sejmiku reprezentującego toruńskie organizacje pozarządowe oraz jego stałego zastępcę. Lista kandydatów (uporządkowana alfabetycznie) wraz z ich sylwetką - zgodnie z treścią podaną w zgłoszeniu:

  • Tatiana Dembska - Fundacja Dobra dla Dobra

Przez ostatnie dwa lata bardzo aktywnie działam w sektorze organizacji pozarządowych, poznałam wiele organizacji działających na terenie naszego województwa, staram się na bieżąco śledzić ich działania, nawiązywać współpracę w obszarach, które nas łączą. Osobiście oraz jako Fundacja Dobra dla dobra, którą reprezentuję, współpracuję z Urzędem Miasta Torunia, z Wojewodą Kuj.-Pom. oraz z różnymi organizacjami miejskimi i pozarządowymi.
Łatwo nawiązuję kontakt z każdym, a moje 15 letnie doświadczenie w biznesie i zarządzaniu zespołami jest dużym atutem przy zarządzaniu projektami. Nie boję się wystąpień publicznych oraz działań pod presją czasu.
Moją mocną stroną jest kojarzenie potrzeb jednych z możliwościami innych.
Kandydatura poparta przez: Fundację Pro Familia, Fundację Free Dom, Fundację Kosmos

  • Anna Lamers – Fundacja Kosmos

Kandydatura zgłoszona przez Fundację Studio M6. Zrealizowaliśmy razem dwa projekty integracji osób z doświadczeniem uchodźczym. Organizowaliśmy spacery integracyjne, w których kandydatka przełożyła swoje wieloletnie doświadczenie przewodniczki miejskiej na integrację, tworzenie relacji i poznawanie miasta osób narodowości polskiej i ukraińskiej.
Brała czynny udział w spotkaniach sieciujących dla organizacji pozarządowych, które organizowaliśmy w ramach programu Szkolimy NGO. Podczas tych spotkań zachęcała do partycypacji, aktywizmu i współpracy wewnątrz świata organizacji pozarządowych oraz na zewnątrz - z biznesem i jednostkami samorządu terytorialnego.
Centrum Integracji Łącznik, czyli świetlica dla osób z doświadczeniem uchodźczym, którą prowadzi stanowi kluczowy punkt pomocy na mapie Torunia i niejednokrotnie stanowił komplementarne wsparcie dla naszych działań pomocowych.
Do naszej agencji oprócz osób narodowości ukraińskiej zgłaszają się również między innymi kobiety. W tym obszarze również zawsze mogliśmy liczyć na energiczną pomoc Anny i jej organizacji.
Uważamy, że osoba tak wszechstronnie angażująca się w działania pomocowe mając jednocześnie na względzie ich dobrostan będzie cennym członkiem Sejmiku Organizacji Pozarządowych w Toruniu. Osób z energią i empatią w takich strukturach powinno być jak najwięcej. Jesteśmy przekonani że Anna Lamers jest właśnie taką osobą
Kandydatura poparta przez: Fundacja Dobro dla Dobra, Fundacja Ludzie Na Ziemi, Studio M6

  • Marcin Łowicki – Stowarzyszenie Pełne Energii

Jest członkiem wielu stowarzyszeń a jego długoletnia działalność na rzecz lokalnej społeczności oraz aktywne uczestnictwo w różnych inicjatywach społecznych świadczą o jego zaangażowaniu i oddaniu dla dobra miasta.
Jego członkostwo w Forum Dobrego Prawa działającym przy Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz w Radzie Społecznej ds. Konsultacji Społecznych w Toruniu pokazuje, że posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w dziedzinie organizacji pozarządowych.
Ponadto, pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Okręgu Wrzosy i Jar oraz współzałożyciela Stowarzyszenia ROzruch, działającego na rzecz powołania wszystkich rad okręgów w Toruniu świadczą o jego zdolnościach i umiejętnościach.
Ważne jest także, że Pan Marcin Łowicki angażuje się w ważne sprawy społeczne, takie jak obrona terenów zielonych, walka ze smogiem w Toruniu czy wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Jego zaangażowanie w tworzenie jadłodzielni na Wrzosach i na lewobrzeżu Torunia jest przykładem jego chęci pomocy potrzebującym oraz działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.
Wszystkie działania zawsze podejmuje mając na względzie współpracę.
Rekomendacja Pana Marcina Łowickiego na przedstawiciela organizacji pozarządowych do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko- Pomorskiego VI kadencji jest zatem jak najbardziej uzasadniona. Jego doświadczenie, zaangażowanie społeczne oraz wiedza na temat działalności organizacji pozarządowych będą doskonałym wkładem w prace sejmiku i przyczynią się do rozwoju sektora pozarządowego w regionie.
Kandydatura poparta przez: Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży w Toruniu, Stowarzyszenie Obywatelski Toruń,  Stowarzyszenie Rozruch, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Transportu Publicznego, Fundację Kosmos

Uwaga!  Zostały ostatnie wolne miejsca na warsztaty! 

Zarejestrować można się on-line TUTAJ lub wypełnić formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ i dostarczyć do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji  UMT ul. Wały gen. Sikorskiego 8 lub przesłaćmailem na adres k [dot] dabrowskaatum [dot] torun [dot] pl