"Bezgraniczni Przyjaciele" - nabór projektów

Informacje
Plakat

Fundacja Świętego Mikołaja we współpracy z IKEA uruchamia nowy program grantowy "Bezgraniczni Przyjaciele" wspierający integrację, rozwój i dobrostan dzieci i młodzieży z Ukrainy. Inicjatywa ma formułę programu grantowego dla lokalnych organizacji i instytucji chcących wspólnie działać na rzecz dzieci z Ukrainy, które w Polsce znalazły swoje schronienie.

IKEA przekazała Fundacji Świętego Mikołaja środki, z których zostaną sfinansowane działania wspierające integrację dzieci z Ukrainy. W ramach zaplanowanych projektów lokalne organizacje i instytucje będą mogły organizować zajęcia integracyjne, spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – zajęcia z zakresu kultury, sztuki, sportu, zajęcia zainteresowań, zajęcia opiekuńcze, korepetycje, gry, zabawy. 

Ponadto, planowane są  wycieczki krajoznawcze, tematyczne i wyjazdy wakacyjne dla dzieci z Ukrainy, a także lekcje nauki języka polskiego. Pomoc umożliwi prowadzenie grupy wsparcia, zajęć terapeutycznych i konsultacji psychologicznych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Ponadto, IKEA pomoże przygotować i wyposażyć miejsca, w których odbywają się zajęcia integracyjne, spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Nabór wniosków trwa  do 6 kwietnia 2023 roku. Można wnioskować o kwotę od 5 000 zł do 35 000 zł na projekty realizowane lokalnie od 1 maja do 31 sierpnia 2023 roku.

O granty mogą ubiegać się organizacje i instytucje bezpośrednio pracujące z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy, w tym: domy kulturybibliotekiszkoły i ośrodki szkolno-wychowawczelokalne organizacje pozarządowe pracujące bezpośrednio z dziećmi. Celem programu jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych miejsc dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Będą to miejsca wspierające proces integracji, rozwijanie pasji i talentów dzieci oraz ich harmonijny rozwój i dobrostan psychiczny.

Przejdź do programu "Bezgraniczni Przyjaciele"