1,5% dla toruńskich NGO

Informacje
Plakat 1,5%

Rozliczając podatek dochodowy za 2022 r. pamiętajmy o przekazaniu 1,5% dla jednej z toruńskich organizacji pozarządowych!

Przy składaniu zeznania podatkowego za 2022 r. warto pamiętać o przekazaniu 1,5% swojego podatku dla organizacji pozarządowej. Nie ponosimy z tego tytułu żadnych kosztów - decydujemy jedynie, do jakiej organizacji trafi cząstka pieniędzy, którą i tak musimy odprowadzić do budżetu państwa w postaci podatku.

Do otrzymania 1,5% z naszych podatków są uprawnione organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, organizacje utworzone przez kościoły i związki wyznaniowe), które posiadają tzw. status organizacji pożytku publicznego (OPP). W Toruniu mamy ponad 1300 zarejestrowanych ngo-sów, ale status organizacji pożytku publicznego posiada 86 z nich. I właśnie jednej z  tych organizacji warto przekazać 1,5 % swojego podatku!

Dlaczego warto wspierać organizacje toruńskie?
Bo wszyscy korzystamy z ich działalności - to m.in.: pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wsparcie osób z niepełnosprawnością, działalność charytatywna, działania kulturalne, na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, wspomagające rozwój gospodarczy i społeczny, nauki, edukacji, sportu, wolontariat.

Warto wiedzieć
W 2022 r. osoby rozliczające swoje podatki w toruńskich urzędach skarbowych zdecydowały o przekazaniu organizacjom pożytku publicznego ponad 7,5 mln zł. Tylko 30% tej kwoty, tj. 2,09 mln zł trafiło do toruńskich organizacji, pozostałe ponad 70% do organizacji o zasięgu krajowym.

Jak przekazać 1,5% podatku?

  • Jeżeli wypełniasz jeden z formularzy: PIT–36, PIT–36L, PIT–37, PIT–28, PIT–38, PIT–OP - możesz przekazać 1,5% organizacji pożytku publicznego.
  • Pomyśl, której organizacji chcesz przekazać swój 1,5% - niech to będzie organizacja z Torunia!
  • Pod koniec formularza podatkowego znajdziesz sekcję dotyczącą 1,5% - wypełnij odpowiednią rubrykę wpisując numer KRS wybranej przez siebie organizacji.
  • Możesz także wskazać cel szczegółowy, na który zostanie przeznaczona Twoja wpłata.
  • Gotowe. Twój 1,5% trafi na konto wskazanej przez Ciebie organizacji.

Uwaga!
W usłudze Twój e-PIT (podatki.gov.pl) osoba dokonująca rozliczenia ma automatycznie wskazaną organizację, której przekazała 1,5% swojego podatku w roku ubiegłym, o ile dana OPP znajduje się nadal w wykazie uprawionych. Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy został również wskazany w przygotowanym zeznaniu. Oczywiście łatwo można zmienić zarówno dane dotyczące OPP - podając numer KRS i nazwę, a także cel szczegółowy, logując się do usługi.