TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

Informacje podstawowe
REGON
871221749
Nazwa

TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

Numer w rejestrze lub ewidencji
0000059194
Adres siedziby
Kraj
Polska
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Powiat
M. Toruń
Gmina
M. Toruń
Miejscowość
Toruń
Kod pocztowy
87-100
Miejscowość poczty
Toruń
Ulica
UL. Jęczmienna
Numer nieruchomości
10
Numer lokalu
7
Nietypowe miejsce lokalizacji
-
Dane kontaktowe
Numer telefonu
-
Numer wewn. telefonu
-
Numer faksu
-
Adres email
-
Adres strony internetowej
-

TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

Pełna BAZA NGO