Pięć nowych konkursów dla NGO

Informacje
Wykrzykniki - znaki ostrzegawcze.[0]

Prezydent Torunia Michał Zaleski ogłosił kolejną transzę otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe. NGO-sy mogą składać oferty w pięciu postępowaniach konkursowych.

 • Konkurs nr 23/2023
  Wspieranie edukacji i wychowania poprzez realizację w roku 2023 przedsięwzięć z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży połączonej z działalnością edukacyjną  i wychowawczą (z wyłączeniem sportu i rekreacji), rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz popularyzacji poszczególnych dziedzin wiedzy, promocji postaw patriotycznych i obywatelskich - w czasie wolnym od zajęć szkolnych, działań edukacyjnych i wychowawczych - z terminem składania ofert do 17.02.2023.
   
 • Konkurs nr 24/2023
  Edukacja mieszkańców Torunia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - z terminem składania ofert do 20.02.2023.
   
 • Konkurs nr 25/2023
  Upowszechnianie turystyki  i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Wisły w Toruniu  w 2023 r. - z terminem składania ofert do 31.02.2023.
   
 • Konkurs nr 26/2023
  Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – realizacja w roku 2023 edukacji ekologicznej mieszkańców Torunia w zakresie adaptacji do zmian klimatu celem popularyzacji i kształtowania postaw proekologicznych - z terminem składania ofert do 17.02.2023.
   
 • Konkurs nr 27/2023
  Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości - z terminem składania ofert do 17.02.2023.

>>> Przejdź do strony z aktywnymi konkursami dla NGO


Łączna wartość środków przewidzianych na dotacje w II transzy konkursowej wynosi 710 tys. zł. Należy dodać, że wartość I transzy konkursów dla ngo na rok 2023, obejmującej 22 postępowania ogłoszone w listopadzie ubiegłego roku, przekraczała 28,5 mln zł.

W roku 2023 będzie jeszcze ogłaszana III transza konkursowa. Zaplanowana w budżecie miasta Torunia kwota na dotacje dla sektora pozarządowego w roku 2023 przekracza łącznie 36 mln zł.


Adres źródłowy: https://orbitorun.pl/index.php/aktualnosci/piec-nowych-konkursow-dla-ngo

Załączniki
 • [0] https://orbitorun.pl/sites/default/files/styles/large/public/obrazek/2023-01/wykrzykniki_orbi.jpg?itok=nRyAF48I