Szkolenie dla NGO

Informacje
plakat promujący akcję biały napis nazielonym tle[0]

Fundacja Studio M6 oraz Instytut Nowych Technologii zapraszają do udziału w III. spotkaniu sieciującym organizacje pozarządowe w województwie kujawsko-pomorskim.

Termin: 18 czerwca (wtorek) spotykamy się pod hasłem: Regionalne Forum Odpowiedzialności Organizacji Pozarządowych - SZKOLIMY NGO.
Miejsce: kawiarnia społeczna PERS, ul. Mostowa 6, Toruń
Godziny: 9:00-17:00

Dlaczego taki temat?

16 grudnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD). CSRD to przełomowe rozwiązanie regulacyjne, które otwiera drzwi do zrównoważonej przyszłości dla biznesów, społeczeństwa i środowiska. Dla organizacji pozarządowym to znakomita okazja do zwiększania swojego wpływu oraz poziomu współpracy z biznesem czy samorządem w duchu zrównoważonego rozwoju.

Do spotkania oprócz NGO z województwa zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki biznesu oraz samorządów, z którymi będziemy rozmawiać o odpowiedzialności społecznej w różnych typach organizacji oraz potencjale do współdziałania międzysektorowego.

Spotkanie rozpocznie się panelem o społecznej odpowiedzialność biznesu w ujęciu praktycznym. Zapraszamy do udziału w nim firmy, które wdrażają raportowanie ESG i w swojej działalności współpracują już z organizacjami pozarządowymi, korzystają z ich usług i produktów.

W panelu drugim rozmawiać będziemy o społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście wartości, kultury organizacyjnej i wewnętrznych procedur (klauzula antydyskryminacyjna/ antymobbingowa, prawa pracownicze, work-life balance, DEI (diversity, equity, and inclusion)).

Ostatnim panelem dnia będzie rozmowa na temat mapowania interesariuszy do współpracy, dialog ze środowiskiem zewnętrznym oraz marketing wdzięczności.

Zapraszamy do udziału!


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Obowiązuje rejestracja tutaj: REJESTRACJA 
Zgłoszenia przyjmowane są również poprzez:

mail: fundacjaat[1]studiom6 [dot] pl
telefon: (+48) 786 020 704
osobiście: Społeczna Agencja Pośrednictwa, ul. A. Mickiewicza 112, Toruń

Zgłoszenia  do 14 czerwca, do godz. 12:00;
udział w wydarzeniu możliwy jest w formie stacjonarnej lub online;
spotkanie tłumaczone będzie na Polski Język Migowy;


Agenda:

 • 9:00 – 10:00 śniadanie sieciujące i rejestracja;
 • 10:00 – 11:30 panel I – społeczna odpowiedzialność biznesu w ujęciu praktycznym (działalność ZEWNĘTRZNA organizacji – interesariusze zewnętrzni; biznes i NGO – wspólna odpowiedzialność)
 • 11:30 – 12:00 przerwa kawowa
 • 12:00 – 13:30 panel II – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (również NGO) w ujęciu praktycznym (działalność WEWNĘTRZNA – klauzula antydyskryminacyjna/ antymobbingowa, prawo pracy/prawa pracownicze, work-life balance, DEI (diversity, equity, and inclusion)
 • 13:30 – 14:00 lunch
 • 14:00 – 15:30 panel III – środowisko oraz mapowanie interesariuszy: beneficjenci, klienci, dostawcy; odbiorcy; klauzule społeczne; dialog; marketing wdzięczności
 • 15:30 – 17:00 podsumowanie programu SZKOLIMY NGO / powołanie „Klastra Inicjatyw Społecznych”

Do udziału w panelach w roli osób eksperckich zaproszeni zostali:

 • Magdalena Jabłońska (Fundacja RC - Gdańsk)
 • Krzysztof Ślebioda (Pracownia Zrównoważonego Rozwoju - Toruń)
 • dr Anna Dubownik (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 


Więcej informacji na stronie organizatora: https://www.studiom6.pl/aktualnosci/regionalne-forum-odpowiedzialnosci-organizacji-pozarzadowych-szkolimy-ngo/


Spotkanie organizowane jest w ramach projektów SZKOLIMY NGO oraz Społecznie Odpowiedzialne NGO, finansowanych ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.


Adres źródłowy: https://orbitorun.pl/index.php/aktualnosci/szkolenie-dla-ngo

Załączniki
 • [0] https://orbitorun.pl/sites/default/files/styles/large/public/obrazek/2024-05/wpis_obrazek-wyrozniajacy-1.jpg?itok=nRpTITaq
 • [1] https://orbitorun.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif