Europejski Zielony Ład

Informacje
zielona trawa[0]

Zachęcamy przedstawicieli/-ki organizacji pozarządowych zaangażowanych w prace komitetów monitorujących w obecnej perspektywie i innych ciałach doradczo-konsultacyjnych (m.in. w radach działalności pożytku publicznego) i/lub specjalizujących się w problematyce ochrony środowiska do udziału w spotkaniach, które odbędą się w dniach

 • 8 stycznia (piątek) w godz. 13:00-16:00  oraz
 • 26 stycznia (wtorek) w godz. 13:00-16:00  

w sprawie procesu prac nad perspektywą finansową UE na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów tzw. Europejskiego Zielonego Ładu.

Organizatorem spotkań jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Stocznia we współpracy z Polską Zieloną Siecią na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem KLON/JAWOR i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Spotkania odbędą się online z wykorzystaniem platformy VMS eNOT przygotowanej przez Naczelną Organizację Techniczną - link zostanie przesłany do osób, które zarejestrowały się na spotkanie.

Spotkanie podzielone będzie na 2 części, w tym część merytoryczną i wymianę doświadczeń oraz część operacyjną związaną z pracami w grupie roboczej przedstawicieli NGOs (dot. osób, które wyraziły gotowość do prac w grupie roboczej).

Wstępny plan spotkania 8 stycznia 2021 r. /organizatorzy zapraszają 10-15 minut wcześniej w celach organizacyjnych, sprawdzenia możliwości technicznych, itp./.

I część, 13:00-14:30 spotkanie ogólne:

 • Wprowadzenie
 • Partnerstwo - teoria i rzeczywistość, Piotr Frączak
 • Zagadnienia Europejskiego Zielonego Ładu
 • WPR i odniesienie do Europejskiego Zielonego Ładu oraz zasad partnerstwa, w tym roli komitetów monitorujących, zalecenia KE
 • Aktualna sytuacja w regionach i na poziomie krajowym

II część, 14:45-16:00 spotkanie dla przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych zaangażowanych w prace robocze:

 • Formatka raportu, które informacje zebrać w trybie dostępu do informacji publicznej, jakie podczas spotkania, co może się nie udać?
 • Pomoc nt. przeprowadzania spotkań online z wykorzystaniem VMS NOT oraz z wykorzystaniem Milanote i Padlet
 • Przygotowywanie do roli NGOs w dalszej perspektywie kilku miesięcy, w tym komitety monitorujące oraz zaangażowanie ciał dialogu (narzędzia lobbingu, rzecznictwa)

Przejdź do strony Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Więcej informacji na stronie Perspektywa2027.

 


Adres źródłowy: https://orbitorun.pl/index.php/aktualnosci/europejski-zielony-lad

Załączniki
 • [0] https://orbitorun.pl/sites/default/files/styles/large/public/obrazek/2021-01/trawa.jpg?itok=XBfiZW5o