Rada działalności pożytku publicznego

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia (RDPP) jest ciałem doradczym i konsultacyjnym Prezydenta Miasta Torunia w sprawach dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Do podstawowych zadań RDPP należy:

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy Miasta Toruń,
 • podejmowanie stanowisk w sprawach funkcjonowania toruńskich NGO,
 • animowanie spotkań dla środowiska pozarządowego w mieście,
 • rekomendowanie przedstawicieli NGO do komisji konkursowych (m.in. otwarte konkursy ofert, program pn. mikrowsparcie, stypendia kulturalne),
 • uczestniczenie w pracach komisji opiniującej wnioski o przyznanie lokalu dla toruńskich NGO.

Rada działa w Toruniu nieprzerwanie od 2011 roku. W jej skład wchodzi 18 osób:

 • 9 ze środowiska pozarządowego wybieranych przez sektor ngo podczas Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych,
 • 2 reprezentantów Rady Miasta Torunia,
 • 7 przedstawicieli Prezydenta Miasta Torunia.

Obecna kadencja RDPP obejmuje lata 2020-2022.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie Rady:

 


Czytaj dalej:

 


Galeria zdjęć z pierwszego posiedzenia RDPP Miasta Torunia kadencji 2020 - 2022:

fot. Małgorzata Litwin


Adres źródłowy: https://orbitorun.pl/page/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego

Załączniki
 • [0] https://orbitorun.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-02/RDPP%202020%20IP%200.jpg?itok=5czs1m5L
 • [1] https://orbitorun.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-02/RDPP%202020%20IP%202_0.jpg?itok=E6nW3A6X
 • [2] https://orbitorun.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-02/RDPP%202020%20IP%203_0.jpg?itok=cmuyA9HP
 • [3] https://orbitorun.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-02/RDPP%202020%20IP%204_0.jpg?itok=BsvIr9jQ
 • [4] https://orbitorun.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-02/RDPP%202020%20IP%205_0.jpg?itok=JGFm8Enu
 • [5] https://orbitorun.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-02/RDPP%202020%20IP%206_0.jpg?itok=wSJ40Ues
 • [6] https://orbitorun.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-02/RDPP%202020%20IP%207_0.jpg?itok=GRpbV8Ko
 • [7] https://orbitorun.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-02/RDPP%202020%20IP%208_0.jpg?itok=LMnRCu7U
 • [8] https://orbitorun.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-02/RDPP%202020%20IP%209_0.jpg?itok=Zhd8chk-
 • [9] https://orbitorun.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-02/RDPP%202020%20IP%2010_0.jpg?itok=Ch3IQols
 • [10] https://orbitorun.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-02/RDPP%202020%20IP%2011_0.jpg?itok=V9V4PhMQ
 • [11] https://orbitorun.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-02/RDPP%202020%20IP%2012jpg_0.jpg?itok=PXHJ7Ld5