TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WILNA I ZIEMI WILEŃSKIEJ

Informacje podstawowe
REGON
001380022
NIP
9561892578
Nazwa

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WILNA I ZIEMI WILEŃSKIEJ

Numer w rejestrze lub ewidencji
0000005261
Adres siedziby
Kraj
Polska
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Powiat
M. Toruń
Gmina
M. Toruń
Miejscowość
Toruń
Kod pocztowy
87-100
Miejscowość poczty
Toruń
Ulica
UL. Gagarina
Numer nieruchomości
34
Numer lokalu
36
Nietypowe miejsce lokalizacji
-
Dane kontaktowe
Numer telefonu
-
Numer wewn. telefonu
-
Numer faksu
-
Adres email
-
Adres strony internetowej
-

VContent Print

Pełna BAZA NGO

Adres źródłowy: https://orbitorun.pl/index.php/wspolpraca/baza-organizacji-pozarzadowych/towarzystwo-milosnikow-wilna-i-ziemi-wilenskiej

Załączniki