FUNDACJA PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM BEZROBOCIA ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO "BRATERSTWO"

Informacje podstawowe
Nazwa

FUNDACJA PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM BEZROBOCIA ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO "BRATERSTWO"

Numer w rejestrze lub ewidencji
0000157355
Adres siedziby
Kraj
Polska
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Powiat
M. Toruń
Gmina
M. Toruń
Miejscowość
Toruń
Kod pocztowy
87-100
Miejscowość poczty
Toruń
Ulica
UL. Batorego
Numer nieruchomości
46
Numer lokalu
52
Nietypowe miejsce lokalizacji
-
Dane kontaktowe
Numer telefonu
-
Numer wewn. telefonu
-
Numer faksu
-
Adres email
-
Adres strony internetowej
-

VContent Print

Pełna BAZA NGO

Adres źródłowy: https://orbitorun.pl/index.php/wspolpraca/baza-organizacji-pozarzadowych/fundacja-przeciwdzialania-skutkom-bezrobocia-oraz-ochrony

Załączniki