FUNDACJA KSZTAŁTOWANIA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA INICJATYW Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW "ECO-INVEST"

Informacje podstawowe
Nazwa

FUNDACJA KSZTAŁTOWANIA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA INICJATYW Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW "ECO-INVEST"

Numer w rejestrze lub ewidencji
0000345894
Adres siedziby
Kraj
Polska
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Powiat
M. Toruń
Gmina
M. Toruń
Miejscowość
Toruń
Kod pocztowy
87-100
Miejscowość poczty
Toruń
Ulica
UL. Szosa Bydgoska
Numer nieruchomości
28
Numer lokalu
3
Nietypowe miejsce lokalizacji
-
Dane kontaktowe
Numer telefonu
-
Numer wewn. telefonu
-
Numer faksu
-
Adres email
-
Adres strony internetowej
-

VContent Print

Pełna BAZA NGO

Adres źródłowy: https://orbitorun.pl/index.php/wspolpraca/baza-organizacji-pozarzadowych/fundacja-ksztaltowania-swiadomosci-ekologicznej-oraz

Załączniki