FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA TURYSTYKI MOTOCYKLOWEJ

Informacje podstawowe
REGON
364588043
NIP
8792685005
Nazwa

FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA TURYSTYKI MOTOCYKLOWEJ

Numer w rejestrze lub ewidencji
0000621058
Adres siedziby
Kraj
Polska
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Powiat
M. Toruń
Gmina
M. Toruń
Miejscowość
Toruń
Kod pocztowy
87-100
Miejscowość poczty
Toruń
Ulica
UL. Stefana Batorego
Numer nieruchomości
51
Numer lokalu
51
Nietypowe miejsce lokalizacji
-
Dane kontaktowe
Numer telefonu
-
Numer wewn. telefonu
-
Numer faksu
-
Adres email
-
Adres strony internetowej
-

VContent Print

Pełna BAZA NGO

Adres źródłowy: https://orbitorun.pl/index.php/wspolpraca/baza-organizacji-pozarzadowych/fundacja-na-rzecz-wspierania-turystyki-motocyklowej

Załączniki