Aktualności

Wyszukaj artykuł
Nabór do komisji konkursowych

Nabór kandydatów - przedstawcieli NGO do komisji konkursowych oceniających oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy.

OTWARTE KONKURSY OFERT DLA NGO

Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanaie zadań publicznych gminy w roku 2018 oraz w latach 2018 - 2020.

Wyniki konkursu ofert

Nieodpłatne poradnictwo prawne i edukacja prawna w 2018 r.

Otwarte konkursy ofert dla NGO

Zadania z zakresu pomocy społecznej

Wyniki konkursu ofert

Dofinansowanie wkładu własnego do projektu realizującego zadania własne Gminy Miasta Toruń, finansowanego z funduszy krajowych.

AKADEMIA ROZUMIENIA FASD

Podsumowanie projektu Fundacji Daj Szansę.

Komisje konkursowe

Zachęcamy przedstawicieli toruńskich NGO do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających oferty z zakresu pomocy społecznej.

 

2017-11-16 Lokale dla NGO
Lokale dla NGO

Wyniki otwartego naboru ofert na wynajem gminnych lokali użytkowych.

Konkursy ofert dla NGO

Zadania z zakresu pomocy społecznej.

 

...i po XIV Toruńskim Forum Organizacji Pozarządowych

25.10 odbyło się 14-te już forum organizacji pozarządowych, działających na terenie Torunia.

XIV Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych

25 października 2017 r., Dwór Artusa

2017-10-13 Mamy to!
Mamy to!

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. został przyjęty na wczorajszej sesji Rady Miasta Torunia.

Certyfikat dla NGO "Organizacja Sprawdzona"

Organizacje zainteresowane uzyskaniem certyfikatu mają czas na nadesłanie zgłoszenia do 16.10.2017 r.

Dodatkowy nabór do programu dotacyjnego Niepodległa!

Termin składania wniosków upływa 15 października o północy!

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO w 2018 r.

Zakończono konsultacje społeczne projektu dokumentu. Program zostanie przedstawiony Radzie Miasta Torunia na sesji w dniu 12 października 2017 r.

XIV Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych

Prezydent Miasta Torunia oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia zapraszają przedstawicieli III sektora do udziału w XIV Forum.

2 ważne wydarzenia dla podmiotów działający w obszarze ekonomii społecznej!

3 i 4 października odbędzie się Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej oraz Targi Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej

II etap programu dotacyjnego "Niepodległa"

Rozpoczęcie II etapu planowane jest na listopad br.

Nabór na Wizyty Studyjne w ramach Funduszu Wymiany Dwustronnej

Nabór projektów trwa od 11.09.2017 r. do wyczerpania puli środków w ramach Funduszu (nie później niż do 31.10.2017)

ilość odsłon podstrony: 1885
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"