10 mln zł dla NGO
2020-05-08
Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19
Fundusze EOG
2020-05-07
Konkurs na projekty sektorowe w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy
Dofinansowanie wynagrodzeń dla ngo
2020-04-27
Artykuł poradniczy
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
2020-04-17
20 kwietnia PUP w Toruniu ogłosi nabór wniosków organizacji zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej
Nabór uzupełniający
2020-04-14
Poszukujemy chętnych do pracy w Zespole ds. monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030.
Nowy sposób składania ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych
2020-04-10
Komunikat Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2020 r.
Trzy nabory ofert zawieszone.
2020-04-09
Informacja Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9 kwietnia 2020 r.  
Co organizacje pozarządowe zyskały dzięki Tarczy Antykryzysowej?
2020-04-09
Uwzględniono problemy III sektora w ustawie.
Uwaga realizatorzy zadań publicznych gminy!
2020-03-12
Apelujemy o rozważenie zmiany terminów wydarzeń zaplanowanych do realizacji w ramach projektów.
 
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"