Sprawozdawczość NGO
2020-01-16
O czym organizacje pozarządowe powinny pamiętać na początku roku kalendarzowego?
Tworzysz ofertę konkursową?
2019-12-27
Jak zaplanować rezultaty zadania?
Zmiana w treści ogłoszenia konkursowego nr 4/2020
2019-12-10
Komunikat z dnia 10 grudnia 2019 r.
Powołujemy komisje konkursowe
2019-11-29
Prezydent Miasta Torunia ogłosił nabór przedstawcieli NGO do prac w komisjach konkursowych.
KONKURSY NA 2020 R. I NA LATA 2020-2022
2019-11-29
Prezydent Miasta Torunia ogłosił zapowiadane podczas XVI Toruńskiego Forum NGO otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych.
 
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"