Program współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO w 2019 r.
2018-10-16
Zakończono konsultacje społeczne. Projekt dokumentu zostanie przedstawiony Radzie Miasta Torunia na sesji w dniu 18 października 2018 r.
Koalicja Kulturotwórców. Inkubator i koncentrator społeczny
2018-10-08
Starożytne gadżety: warsztaty z konstruowania zabawek optycznych
Nabór
2018-09-27
Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty konkursowe.    
Mikrorezydencja #1 - Vitalij Strigunkov
2018-09-27
  Całość działania, opartego na pracy artysty w danym miejscu i z lokalną społecznością, realizowana jest w ramach projektu pn. Zakład Turystyki Alter
Wspólnie o programie - II etap konsultacji
2018-09-13
Rozpoczął się ostatni etap konsultacji społecznych realizowanych w ramach partycypacyjnej procedury tworzenia Programu współpracy GMT z NGO w 2019 r.
Konsultacje formularzy konkursowych i pozakonkursowych
2018-09-12
Do 24 września można wziąć udział w konsultacjach wzorów formularzy oferty konkursowej i pozakonkursowej, wzoru sprawozdań oraz umowy dotacyjnej.
Ochrona Danych Osobowych w praktyce
2018-09-10
Bezpłatne szkolenie i warsztaty dla organizacji pozarządowych (ngo) z województwa kujawsko-pomorskiego
Transgresje „Spokój”
2018-09-06
Tematem tegorocznych Transgresji będą kwestie związane z technikami osiągania spokoju we współczesnej cywilizacji, terapeutycznym potencjałem muzyki i
"Koalicja Kulturotwórców"
2018-09-03
Wizyta studyjna do Warszawy
Toruńska LGD uruchamia granty
2018-08-30
650 tys. zł to wartość pierwszej transzy środków w konkursie grantowym ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Dla Miasta Torunia”.
 
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"