Informator Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia”
2018-01-15
Powstaje baza toruńskich instytucji wspierających osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2018-01-12
14 stycznia 2018 r. również w Toruniu
Ogłoszenie Klubu Sportowego TAEKWONDO ETA HORANGI
2018-01-11
Rozwiązanie działalności
Wsparcie inicjatyw lokalnych
2018-01-10
Do 30 stycznia 2018 r. mieszkańcy Torunia mogą złożyć wniosek o wsparcie inicjatywy lokalnej.
Łatwiejsze procedury
2018-01-10
Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych
Zmiany w Regulaminie konsultacji społecznych
2018-01-05
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.
Ostatni dzień na złożenie ofert konkursowych
2017-12-27
 29 grudnia 2017 r. mija termin składania ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w roku 2018 oraz w latach 2018 - 2020.
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"