NADA
2018-07-30
  Zapraszamy na czwartą edycję festiwalu muzycznego.
Wspólnie o programie współpracy z NGO
2018-07-17
Za nami pierwszy etap prac na Programem współpracy GMT z NGO na rok 2019
II TURA konkursu ofert rozstrzygnięta
2018-07-13
Zadania publiczne Gminy Miasta Toruń w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej.
AKADEMIA TRENERA NGO
2018-07-12
Warsztat rozwoju kompetencji trenerskich przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Partnerska Inicjatywa Miast
2018-07-11
Zapraszamy do udziału w pracach grupy poszukującej rozwiązań dotyczących problemów związanych z jakością powietrza w naszym mieście.
„Wspólne dziedzictwo – wspólna sprawa”
2018-07-11
Granty na organizację wydarzeń związanych z dziedzictwem narodowym, tradycją i historią Polski, 100-leciem odzyskania niepodległości.
wizyta studyjna #1 / Koalicja Kulturotwórców
2018-07-10
Zgłoś się do udziału w wizycie studyjnej. Udział bezpłatny.
Wspólnie o programie współpracy z NGO
2018-07-10
Wspólne rozmowy nad Programem współpracy GMT z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. za nami. Fotorelacja.
UWAGA!
2018-06-18
Zmiana terminu spotkania konsultacyjnego.
Wspólne dziedzictwo-wspólna sprawa
2018-06-15
Granty dla NGO i grup nieformalnych
 
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"