Aktualności

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!
Wyszukaj artykuł
Trwa konkurs na Społecznika Roku 2017 tygodnika Newsweek

Kandydatów można zgłaszać drogą elektroniczną do 30 września br. 

Święto ulicy Szerokiej i Królowej Jadwigi

 W najbliższy weekend, 2-3 września na toruńskiej Starówce

2017-08-29 Cross Over
Cross Over

ALDA The European Association for Local Democracy poszukuje partnera do udziału w projekcie międzynarodowym.

Seminarium "Ekonomia społeczna jako przestrzeń innowacji w obszarze usług użyteczności publicznej"

11 września 2017 r. w bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. Szymanowskiego 3

Zapraszamy do udziału w programie społecznym Pracownie Orange

Celem tegorocznej edycji jest założenie 25 multimedialnych świetlic w miastach i wsiach o populacji do 40 tys. mieszkańców.

Trzy konkursy NFOŚiGW z zakresu edukacji ekologicznej

Celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa przez promocję zasad zrównoważonego rozwoju.

Nabór w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój - do 15 września 2019 r.

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

27.08 upływa termin IV naboru wniosków w konkursie grantowym TransferHUB

Na pomysłodawców czekają granty w wysokości ok. 30 tys. zł oraz wsparcie inkubacyjne.

II Piknik Integracyjny Dużych Rodzin i Seniorów

Kamienica Inicjatyw zaprasza 27 sierpnia br. w godz. 15:30-18:00 do Toruńskiego Piernikowego Miasteczka przy ul. Podmurnej 62/68. Wstęp bezpłatny!

Trwa nabór wniosków do programu "Podziel się dobrym posiłkiem"

Zorganizowana przez Federację Polskich Banków Żywności oraz firmę Danone akcja skierowana jest do świetlic środowiskowych prowadzonych przez NGO i JST.

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie

W poniedziałek, 21 sierpnia, upływa termin wysyłania zgłoszeń do udziału w forum!

Dotacje na rozwój usług społecznych

Prezydent Miasta Torunia ogłosił dwa konkursy ofert na utworzenie i prowadzenie klubów samopomocy.

2017-08-03 Dotacje dla NGO
Dotacje dla NGO

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 roku

Oferty w trybie uproszczonym

Dwie toruńskie organizacje złożyły oferty realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym.

Pierwszy nabór ofert na wynajem miejskich lokali dla NGO

PMT ogłosił otwarty nabór ofert na najem Fortu I przy ul. Winnej 19 w Toruniu wraz z przyległym terenem.

Rusza XI edycja "Stalowego Anioła"

czyli nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa.

Garść wiedzy dla NGO z zakresu księgowości

Znajdziecie je na stronach portalu NGO.pl

Zbliża się termin składania ofert w otwartym konkursie PMT

31 lipca upływa termin składania ofert na dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych

Zbliżają się kolejne ważne terminy dla organizacji pozarządowych

17 lipca mija termin sprawozdania do KRS (dla prowadzących działalność gospodarczą) oraz do MRPiPS (dla OPP)

Prezydent Miasta Torunia ogłasza III otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2017 w zakresie:

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

ilość odsłon podstrony: 12856
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"