Aktualności

Wyszukaj artykuł
Transgresje „Spokój”

Tematem tegorocznych Transgresji będą kwestie związane z technikami osiągania spokoju we współczesnej cywilizacji, terapeutycznym potencjałem muzyki i sztuki oraz relacji współczesnego człowieka z naturą. Nieprzypadkowy jest w tym kontekście wybór miejsca imprezy. W tym roku festiwal na trzy dni zagości w opuszczonym budynku dawnego Kinoteatru Grunwald, gdzie niegdyś mieszkańcy i mieszkanki Torunia poszukiwali rozrywki po ciężkim dniu pracy i przeżywali wzruszenia.

"Koalicja Kulturotwórców"

Wizyta studyjna do Warszawy

Toruńska LGD uruchamia granty

650 tys. zł to wartość pierwszej transzy środków w konkursie grantowym ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Dla Miasta Torunia”.

Pierwszy nabór wniosków LGD "Dla Miasta Torunia"

Dofinansowanie na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Koalicja Kulturotwórców: Letnia Szkoła Animatorów

"Najpiękniejsze jest w sztuce, że nie trzeba tego robić" - wykład Stanisława Rukszy

Toruński Tydzień Tolerancji

Są pieniądze na tzw. małe granty dla organizacji pozarządowych.

2018-07-30 NADA
NADA

 

Zapraszamy na czwartą edycję festiwalu muzycznego.

Wspólnie o programie współpracy z NGO

Za nami pierwszy etap prac na Programem współpracy GMT z NGO na rok 2019

II TURA konkursu ofert rozstrzygnięta

Zadania publiczne Gminy Miasta Toruń w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej.

AKADEMIA TRENERA NGO

Warsztat rozwoju kompetencji trenerskich przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Partnerska Inicjatywa Miast

Zapraszamy do udziału w pracach grupy poszukującej rozwiązań dotyczących problemów związanych z jakością powietrza w naszym mieście.

„Wspólne dziedzictwo – wspólna sprawa”

Granty na organizację wydarzeń związanych z dziedzictwem narodowym, tradycją i  historią Polski, 100-leciem odzyskania niepodległości.

wizyta studyjna #1 / Koalicja Kulturotwórców

Zgłoś się do udziału w wizycie studyjnej. Udział bezpłatny.

Wspólnie o programie współpracy z NGO

Wspólne rozmowy nad Programem współpracy GMT z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. za nami. Fotorelacja.

2018-06-18 UWAGA!
UWAGA!

Zmiana terminu spotkania konsultacyjnego.

Wspólne dziedzictwo-wspólna sprawa

Granty dla NGO i grup nieformalnych

Masz pomysł na ciekawe wydarzenie sąsiedzkie?

Zdobądź grant na jego realizację.

WSPÓLNIE O PROGRAMIE

Rozpoczynamy konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. oraz trybu powoływania i działania RDPP.

100-lecie polskiej niepodległości

Konkurs dla NGO - II TURA do 6 lipca 2018

Dotacje na organizację Toruńskiego Tygodnia Tolerancji

Do 15 czerwca można składać oferty konkursowe

ilość odsłon podstrony: 17353
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"