Aktualności

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!
Wyszukaj artykuł
Wolny lokal dla NGO

Do 12 listopada 2018 r. można składać oferty na zagospodarowanie gminnego lokalu użytkowego na potrzeby działaności statutowej NGO.

Koalicja Kulturotwórców: Warsztaty #5 – Jak komunikować, żeby przychodzili

Warsztaty z budowania strategii komunikacji, narzędzi i procesów wspierających promocję kultury.

Piętnaste Forum!

Prezydent Miasta Torunia oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia zapraszają do udziału w XV Toruńskim Forum Organizacji Pozarządowych.

Mikrorezydencja #2 – Pavel Sterec

Spotkanie z artystą i prezentacja projektu w KULTURHAUZ

Zgłoś temat do Planu Konsultacji na 2019r.

Prezydent Torunia ogłasza nabór tematów do Planu konsultacji społecznych na 2019 r. Swoje propozycje mogą zgłaszać mieszkańcy, rady okręgu oraz organizacje pozarządowe w terminie do 12 listopada 2018 r.

2018-10-19 MAMY TO!
MAMY TO!

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO w 2019 r.

Poszukujemy delegatów do Sejmiku

Nabór przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kadencji 2019-2022
 

Chcesz wziąć udział w pracach komisji konkursowej?

Zgłoś się do 5 listopada 2018 r.

Pierwszy konkurs ofert na 2019 r.

Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO w 2019 r.

Zakończono konsultacje społeczne. Projekt dokumentu zostanie przedstawiony Radzie Miasta Torunia na sesji w dniu 18 października 2018 r.

Koalicja Kulturotwórców. Inkubator i koncentrator społeczny

Starożytne gadżety: warsztaty z konstruowania zabawek optycznych

2018-09-27 Nabór
Nabór

Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty konkursowe.

 

 

Mikrorezydencja #1 - Vitalij Strigunkov

 

Całość działania, opartego na pracy artysty w danym miejscu i z lokalną społecznością, realizowana jest w ramach projektu pn. Zakład Turystyki Alternatywnej

Wspólnie o programie - II etap konsultacji

Rozpoczął się ostatni etap konsultacji społecznych realizowanych w ramach partycypacyjnej procedury tworzenia Programu współpracy GMT z NGO w 2019 r.

Konsultacje formularzy konkursowych i pozakonkursowych

Do 24 września można wziąć udział w konsultacjach wzorów formularzy oferty konkursowej i pozakonkursowej, wzoru sprawozdań oraz umowy dotacyjnej.

Ochrona Danych Osobowych w praktyce

Bezpłatne szkolenie i warsztaty dla organizacji pozarządowych (ngo) z województwa kujawsko-pomorskiego

Transgresje „Spokój”

Tematem tegorocznych Transgresji będą kwestie związane z technikami osiągania spokoju we współczesnej cywilizacji, terapeutycznym potencjałem muzyki i sztuki oraz relacji współczesnego człowieka z naturą. Nieprzypadkowy jest w tym kontekście wybór miejsca imprezy. W tym roku festiwal na trzy dni zagości w opuszczonym budynku dawnego Kinoteatru Grunwald, gdzie niegdyś mieszkańcy i mieszkanki Torunia poszukiwali rozrywki po ciężkim dniu pracy i przeżywali wzruszenia.

"Koalicja Kulturotwórców"

Wizyta studyjna do Warszawy

Toruńska LGD uruchamia granty

650 tys. zł to wartość pierwszej transzy środków w konkursie grantowym ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Dla Miasta Torunia”.

Pierwszy nabór wniosków LGD "Dla Miasta Torunia"

Dofinansowanie na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

ilość odsłon podstrony: 24950
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"