Aktualności

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!
Wyszukaj artykuł
Pokaz reportażu filmowego "Poszukiwana Madonna"

Zaprasza Stowarzyszenie "Św. Łukasza".

Przypominamy o zapisie ustawy o stowarzyszeniach dot. podpisywania umów z zarządem

Do tego celu stowarzyszenie musi powołać pełnomocnika.

MRPiPS ogłasza konkursy na 2017 r.

w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.

NGOsy, kończy się rok 2016!

Pamiętajcie więc o formalnościach z tym związanych. Polecamy w tym celu poradnik na portal NGO.pl.

Prezydent Miasta Torunia dziękuje członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego

16 grudnia br. odbyło się ostatnie spotkanie III kadencji RDPP (2015-2016).

Przygotowujesz ofertę konkursową?

Zwróć uwagę na zmiany w zasadach konkursowych.

PFRON rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie.

Dofinansowanie w 2017 r. dotyczy projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III".

Szkolenia pt. "Metodyka zarządzania projektami EFS"

Zaprasza Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu.

Ruszyła kolejna edycja programu ASOS

W ramach programu można ubiegać się o środki na prowadzenie działań na rzecz osób starszych.

Nabór w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na wolne stanowisko, a także wyniki poprzednich naborów.

Św. Józefa i Kaszubska do przebudowy

Zapraszamy do udziały w konsultacjach społecznych!

Konferencja z okazji "Dnia Wolontariusza"

Na konferencję "Dobre Praktyki Wolontariatu Hospicyjnego zaprasza organizator - Stowarzyszenie Hospicjum Światło.

Komisje konkursowe

Zachęcamy przedstawicieli toruńskich NGO do zgłaszania się do prac w komisjach konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych gminy.

Otwarte konkursy ofert dla NGO

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.

Wspólnie dla seniorów i dużych rodzin

Wspólnie ze spółdzielniami mieszkaniowymi będziemy zachęcać seniorów i duże rodziny do skorzystania z oferty Programu Rodzina Razem-Toruń dla Pokoleń

Cykl bezpłatnych spotkań "Środa z Funduszami"

Zapraszają Kujawsko-Pomorskie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych gminy

CO SIĘ ZMIENIŁO? NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

PMT ogłosił otwarte konkursy ofert dla NGO

Termin składania ofert upływa 30 grudnia 2016 r.

Konkurs MRPiPS z zakresu opieki nad osobami starszymi.

Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 27.12.2016 r. do dnia 11.01.2017 r.

MEN ogłosił konkurs z zakresu zdrowia psychicznego.

Termin składania ofert mija 28 listopada br.

ilość odsłon podstrony: 9346
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"