Aktualności

Zapraszamy do działu Aktualności!
Wyszukaj artykuł
O współpracy przy kawie

Zaczynamy konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

Identyfikacja wizualna Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia"

LGD ogłosił konkurs

Fundacja "Nie-Art" złożyła ofertę na realizację projektu pn." Zawody BMX: Master Musztarda Jam #12 (Mistrzostwa Polski Flatland)".
„Sport Wszystkich Dzieci”

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

Wyniki otwartego konkursu ofert

Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegajace na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla co najmniej 50 osób w podeszłym wieku.


 

Święto Ulicy Szerokiej i Królowej Jadwigi

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie i na rzecz mieszkańców Starego Miasta do zaprezentowania swojej oferty

Dodatkowe środki na rozwiązywanie problemu bezdomności

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy otwarty konkurs ofert

PFRON zatwierdził procedury realizacji "Programu wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych".

VIII edycja Plebiscytu 

 

Wyniki konkursu na wkłady własne

Dotacja dla Stowarzyszenia SZTUKA CIĘ SZUKA na realizację projektu pn.: "Filmogranie!".

Wolontariat w szkołach i placówkach

Konkurs Ministra Edukacji Narodowej.

2016-07-06 Bez Metryki
Bez Metryki

Gazeta Toruńskich Seniorów

2016-06-29 Jesteśmy 2016
ilość odsłon podstrony: 177964
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"