1% dla NGO

1% PODATKU DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jak co roku, podczas rocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych możesz 1% jego wysokości przeznaczyć na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. Może to zrobić każda osoba fizyczna, rozliczająca się według skali podatkowej bez względu na źródło przychodu lub podatkiem liniowym (do 30 kwietnia 2020 r.).

Oddając swój 1% podatku organizacji pożytku publicznego nie tracisz nic, bo w przeciwnym razie środki te trafiłyby do Skarbu Państwa. A tak masz wpływ na to, co stanie się z częścią Twojego podatku.

Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z tej formy wsparcia organizacji, bowiem za rok 2017 przekazali organizacjom pozarządowym (za pośrednictwem I oraz II Urzędu Skarbowego) ponad 3,6 mln zł. Jednak z tej kwoty tylko 1 mln zł otrzymały toruńskie podmioty sektora pozarządowego. Za rok 2018 swój 1% torunianie przekazali organizacjom pozarządowym w kwocie przekraczającej 3,5 mln zł. Z tej kwoty toruńskie organizacje otrzymały 1,7 mln zł co daje 70% wzrost przekazanego wsparcia do roku ubiegłego. Wynik ten jest wyższy niż w roku poprzednim pomimo niższej sumy ogólnej jaka trafiła do organizacji pozarządowych ogółem. Budujący jest fakt, że mieszkańcy Torunia doceniają trud i pracę lokalnych organizacji pozarządowych i są one coraz częściej doceniane przez przekazanie swojego podatku na ich rzecz.

Plakat promujący akcję 1% dla toruńskich OPP

Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia zachęca do oddawania 1% podatku w szczególności toruńskim organizacjom pożytku publicznego, których aktualną listę można znaleźć poniżej: