1% dla NGO

#JedenDlaTorunia  - Wspieraj lokalne organizacje pozarządowe – przekaż swój 1% do jednej z toruńskich organizacji.


Z dniem 2 maja mija termin rozliczeń podatkowych. Jak co roku, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski zachęca do przekazania 1% jednej z toruńskich organizacji pozarządowych. Organizację wybieramy podczas składania deklaracji podatkowej. Twój jeden procent od Twojego podatku ma znaczenie dla rozwoju i bieżącej działalności lokalnych podmiotów. Bądźmy razem – szczególnie w czasach pandemii i kryzysu geopolitycznego.

Do otrzymania 1% naszych podatków są uprawnione organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, organizacje utworzone przez kościoły i związki wyznaniowe), które posiadają status organizacji pożytku publicznego.

W tym roku 1% można przekazać jednej z 92 organizacji pożytku publicznego. W roku 2021 torunianie przekazali organizacjom pozarządowym łącznie 6.759.625,62 zł, w tym 1.952.352,01 zł trafiło do naszych, lokalnych NGOsów. To prawie 29% wszystkich przekazanych środków (dane na podstawie deklaracji złożonych w Pierwszym i Drugim Urzędzie Skarbowym w Toruniu).

Plakat promujący akcję 1% dla toruńskich OPP

Jak przekazać 1% podatku?

Jeżeli wypełniasz jeden z formularzy: PIT–36, PIT–36L, PIT–37, PIT–28, PIT–38, PIT–OP, możesz przekazać 1% organizacji pożytku publicznego. Pomyśl, której organizacji chcesz pomóc - niech to będzie organizacja z Torunia!

Na końcu formularza podatkowego znajdziesz sekcję dotyczącą 1% - wypełnij odpowiednią rubrykę wpisując numer KRS wybranej przez siebie organizacji. Numer KRS znajdziesz w wykazie toruńskich organizacji dostępnym poniżej. Możesz także wskazać cel szczegółowy, na który zostanie przeznaczona Twoja wpłata.

Gotowe. Twój 1% trafi na konto wskazanej przez Ciebie organizacji.