Zmiana terminu spotkania konsultacyjnego

Informacje
Grafika ilustracyjna. Żółte tło, zarys panoramy Torunia, cztery rysunkowe ludziki, zbiór ikonek reprezentujących różne aktywności.

Z uwagi na małą liczbę zgłoszeń przedstawicieli środowiska pozarządowego do udziału w pracach grup roboczych nad projektem Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. wspólnie z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia podjęliśmy decyzję o zmianie terminu spotkania. Niewielkiej modyfikacji uległa również formuła spotkań.

Zamiast początkowo planowanych pięciu spotkań różnych grup roboczych odbędzie się jedno spotkanie konsultacyjne.

Nowy termin spotkania: 3 września 2020 r., początek godz. 16.30.

Z uwagi na trwający stan pandemii SARS-CoV-2 w br. spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym, przy użyciu aplikacji ZOOM.

Podczas spotkania omówione zostaną obszary współpracy międzysektorowej w 2021 r. (m.in.: o nowe zadania, formy i cele współpracy), w tym wszystkie zaproponowane wcześniej tematy:

  •     wspieranie i promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej,
  •     wspieranie i rozwijanie współpracy biznesu z ngo,
  •     wspieranie i promocja wolontariatu,
  •     współpraca i realizacja zadań publicznych w okresie pandemii,
  •     wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Spotkania on-line odbędą się przy udziale moderatorów - członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia oraz pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Torunia współpracujących z podmiotami pozarządowymi.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu on-line prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 3 września 2020 r.,
do godz. 10.00
na adres mailowy: m [dot] skibickaatum [dot] torun [dot] pl (kontakt:  p. Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO, tel. 56 611 87 24).

W zgłoszeniu należy przesłać następujące informacje:

  •     imię i nazwisko,
  •     dane kontaktowe,
  •     nazwę reprezentowanej organizacji wraz z adresem jej siedziby i danymi kontaktowymi,
  •     krótka informacja o dotychczasowych działaniach w podmiotach III sektora.

Uwaga: spotkanie będzie nagrywane na potrzeby spisania zgłoszonych przez Was uwag i propozycji, które będą podstawą dalszych prac nad dokumentem.

>>> Tutaj zapoznasz się z aktualnym programem współpracy międzysektorowej w Toruniu (na rok 2020).