INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Fundusze i programy Unii Europejskiej (okres programowania 2014-2020)

Portal Funduszy Europejskich
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Programy i fundusze Unii Europejskiej dla organizacji pozarządowych:
http://eu.ngo.pl/

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
https://www.power.gov.pl/

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój-nabory prowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://efs.mrpips.gov.pl/

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – nabory prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
http://www.power.wup.torun.pl/

Program Gwarancje dla Młodzieży
http://gdm.praca.gov.pl/

Fundusze europejskie dla zdrowia
http://www.zdrowie.gov.pl/

Fundusze europejskie dla oświaty
https://efs.men.gov.pl/

Fundusze unijne w Województwie Kujawsko-Pomorskim
http://www.mojregion.eu/

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/strona-glowna-rpo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia"

http://dlatorunia.pl/o-nas

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/punkty-informacyjne


Pozostałe źródła finansowania:

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
http://www.eog.gov.pl/

Fundusz Wyszehradzki
http://visegradfund.org/

Program Europa dla Obywateli
http://www.europadlaobywateli.pl/

Erasmus+
http://erasmusplus.org.pl/

Kreatywna Europa 2014-2020
http://www.kreatywna-europa.eu/

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

https://fio.niw.gov.pl/edycja9/

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2018.php


Bank Ambitnej Młodzieży - BAM (Fundacja Banku Zachodniego WBK)
http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-ambitnej-mlodziezy/

Bank Dziecięcych Uśmiechów - BDU (Fundacja Banku Zachodniego WBK)
http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-dzieciecych-usmiechow/

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm#dotacje/

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
http://www.filantropia.org.pl/

Fundacja im. Stefana Batorego
http://www.batory.org.pl/

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
http://www.fwpn.org.pl/

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
www.pnwm.org

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
http://www.pcyf.org.pl/

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
http://www.pafw.pl/

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
http://www.fpds.pl/

Fundacja Edukacja dla Demokracji
https://fed.org.pl/

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
www.schuman.pl

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI
www.pauci.org

Fundacja Orange
www.fundacja.orange.pl

Broszura informacyjna z XIII Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych (24 października 2016 r.) o źródłach finansowania projektów NGO na działania krajowe oraz międzynarodowe jest do pobrania TUTAJ.

 

ilość odsłon podstrony: 11273
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"