2018-11-08 Znamy kandydatów do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sylwetki kandydatów do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kadencji 2019-2022


W związku z zakończeniem w br. czteroletniej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kadencji 2019-2022 podczas XV Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych przeprowadzone zostaną wybory przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych do składu Sejmiku na kolejną kadencję (2019-2022).


19 listopada 2018 r. wybierzemy  dwóch delegatów do Sejmiku reprezentujących toruńskie organizacje pozarządowe oraz dwóch stałych zastępców.


Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko jest reprezentacją organizacji pozarządowych wskazanych w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, realizujących swoje zadania statutowe ze sfery zadań publicznych na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Do zadań Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy:
• Konsultowanie i wspieranie działalności Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego;
•  Rekomendowanie swoich przedstawicieli do Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
• Inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie projektów ustaw, uchwał i innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego województwa i kraju;
• Wypracowywanie i prezentowanie wspólnego stanowiska odnośnie aktualnych zagadnień, problemów i rozwiązań, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego województwa i kraju;
• Inicjowanie i wspieranie działań integrujących sektor pozarządowy, w szczególności poprzez merytoryczne i organizacyjne wspieranie lokalnych partnerstw NGO oraz corocznego Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko–Pomorskiego;
• Inicjowanie i wspieranie powstawania Powiatowych i  Gminnych Rad Organizacji Pozarządowych;
• Opiniowanie działań organizacji pozarządowych i udzielanie im rekomendacji;
• Promowanie zasad etycznych w organizacjach pozarządowych;
• Inne zadania określone przez zebranie plenarne Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko– Pomorskiego.


Regulamin Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego do pobrania – TUTAJ.


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o naborze do RDPP opublikowane zostało w dniu 19 października 2018 r. Toruńskie organizacje mogły zgłaszać swoich kandydatów do Rady do dnia 2 listopada br.

Przedstawiamy sylwetki zgłoszonych kandydatów:

1. MARTA HEWELT
Zgłoszona przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” z siedzibą w Toruniu przy ul. Młyńskiej 2-4
Pełniona funkcja w organizacji: Prezes Zarządu
Doświadczenie w realizacji projektów w NGO – pobierz TUTAJ

http://arkadia.torun.pl/

2. PIOTR MARACH
Zgłoszony przez Stowarzyszenie „MARMEL” z siedzibą w Toruniu przy ul. Kościuszki 40c/54
Pełniona funkcja w organizacji: Prezes Zarządu
Doświadczenie w realizacji projektów w NGO – pobierz TUTAJ

http://marmel-torun.pl/

3. MACIEJ KOZIOŁOCKI
Zgłoszony przez Fundację Archipelag Inicjatyw z siedzibą w Toruniu przy ul. Bartkiewiczówny 94e/10
Pełniona funkcja w organizacji: Członek Zarządu
Doświadczenie w realizacji projektów w NGO – pobierz TUTAJ

http://www.archipelag-inicjatyw.pl/

4. DOROTA ZAWACKA – WAKARECY
Zgłoszona przez Fundację Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek z siedzibą w Toruniu przy ul. Podmurnej 93
Pełniona funkcja w organizacji: Prezes Fundacji
Doświadczenie w realizacji projektów w NGO – pobierz TUTAJ

https://zawacka.pl/

 

UWAGI:

  • Zgodnie z regulaminem Kandydaci osobiście przedstawią się podczas Forum – maksymalny czas prezentacji 2 minuty.
  • Jeżeli Kandydat z ważnych przyczyn osobistych nie będzie mógł być obecny na Forum, to za jego pisemną zgodą zaprezentuje go przedstawiciel organizacji zgłaszającej jego kandydaturę. Niespełnienie tych warunków wyklucza Kandydata z wyborów.
  • Delegatami do Sejmiku reprezentującymi toruńskie organizacje pozarządowe i stałymi zastępcami zostaje dwóch Kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
  • Stałymi zastępcami delegatów do Sejmiku reprezentujących toruńskie organizacje pozarządowe zostaje dwóch Kandydatów, którzy uzyskali kolejno, po delegatach, największą liczbę głosów.
  • W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez dwóch lub więcej Kandydatów, która wystarczyłaby, aby zostać członkiem Sejmiku, przeprowadza się dodatkowe wybory.
  • Do głosowania uprawniony jest przedstawiciel organizacji pozarządowej mającej swoją siedzibę w Toruniu, zgłoszonej do udziału w Forum. Każdej organizacji pozarządowej uczestniczącej w Forum przysługuje prawo oddania głosu na 1 karcie do głosowania.
  • Osoba reprezentująca organizację pozarządową może oddać maksymalnie 4 głosy zaznaczając X przy nazwisku Kandydata.


REGULAMIN PRZEPROWADZENIA WYBORÓW - TUTAJ


Kontakt w sprawie wyborów:

Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO
tel.: 56 611 87 24, e-mail.: m.skibicka@um.torun.pl, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, pokój 18.


 

 

ilość odsłon podstrony: 491
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"