2018-01-05 Zmiany w Regulaminie konsultacji społecznych

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji zapisów Regulaminu konsultacji społecznych.

Regulamin. Dlaczego dokument jest ważny?
Regulamin opisuje podstawy prowadzenia konsultacji społecznych w Toruniu. Został przyjęty przez Radę Miasta Torunia w lutym 2013 r., a opracowany w  wyniku współpracy samorządu Torunia ze stroną społeczną - jako wspólny dokument przygotowany przez grupę reprezentatywną złożoną z  przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców Torunia, radnych oraz urzędników Urzędu Miasta Torunia (uchwała nr 508/13 Rady Miasta Torunia z dni 21 lutego 2013 r.).

Regulamin konsultacji to ważny dokument, który określa m.in.: podmioty uprawnione do składania wniosków w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz podejmowania decyzji o ich przeprowadzeniu; ważne terminy związane z konsultacjami; sposób ich prowadzenia czy informowania mieszkańców o konsultacjach. Mówi też o Radzie Społecznej ds. Konsultacji Społecznych, sposobie jej powoływania oraz zadaniach.

Aktualizacja Regulaminu
Zgodnie z zapisami Regulaminu należy przeprowadzać okresową weryfikację tego dokumentu, aby sprawdzić jego aktualność, ew. zmodyfikować dostosowując do zmieniających się potrzeb. W 2017 r. Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych przystąpiła do pracy nad aktualizacją dokumentu, dokonała analizy zapisów Regulaminu i zaproponowała zmiany. W ten sposób powstał projekt zmienionego regulaminu, który jest teraz opublikowany na stronie internetowej i podlega konsultacjom społecznym.


Co w ramach konsultacji?
Chcemy zebrać opinie i uwagi zainteresowanych mieszkańców i środowisk dotyczące przedstawionego projektu Regulaminu ze zmianami.

  • Na czwartek, 11 stycznia 2018 r., o godzinie 17.00, w Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Wały gen. Sikorskiego 13, zaplanowaliśmy dyżur konsultacyjny, podczas którego będzie można podyskutować o proponowanych zmianach
     
  • Opinie, uwagi i propozycje można też nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@um.torun.pl

    Czekamy do 25 stycznia 2018 r.

Konsultacje i co dalej?
Po zebraniu uwag zostanie przygotowany raport z przeprowadzonych konsultacji, który będzie przekazany do zaopiniowania Radzie Społecznej ds. Konsultacji Społecznych. Skonsultowany z mieszkańcami projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu konsultacji społecznych, po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta Torunia, będzie przekazany radnym Rady Miasta Torunia.


Do pobrania:

ilość odsłon podstrony: 765
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"