2018-04-12 ZIELONA ŁAWECZKA 2018

 

Zielona Ławeczka 2018 - zdobądź grant na swój ogród

ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.

 

Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, mini ogrody z ławeczką. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań. Angażując mieszkańców chcemy pokazać jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami - wystarczą tylko chęci i dobry pomysł.

 
Maksymalna wysokość grantu wynosi 1200 zł. Na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji mini ogrodów maksymalnie 800 zł. Każdy zaakceptowany projekt otrzyma również ławkę parkową (koszt 400 zł - jej wartość wliczona jest w kwotę grantu) do ustawienia w odnowionym miejscu.


KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Zespoły konkursowe to grupy sąsiadów, którzy chcieliby poprawić wygląd otoczenia swojego miejsca zamieszkania. Zespół powinien składać się z minimum 5 osób, ale jego liczebność może się sukcesywnie zwiększać, ponieważ uczestnicy mogą aktywnie włączać innych sąsiadów do pracy. Zespołowi przewodzi lider, który utrzymuje kontakt z administracją modernizowanego terenu oraz organizatorem konkursu.

 
Na stronie Organizatora konkursu znajduje się wiele wskazówekinspiracji oraz ciekawych linkówartykułów. Dostępny jest również Plan Działań.

WYSTARCZY ZAREJESTROWAĆ ZESPÓŁ i DO 31 MAJA 2018 R. PRZESŁAĆ SWÓJ PROJEKT.


Wszystkie zespoły, które zgłoszą projekt będą mogły skorzystać z konsultacji z architektami krajobrazu, którzy doradzą jak najlepiej zagospodarować przestrzeń.

 

CEL PROJEKTU:

 - zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych;

- zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie mini ogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.

 

 

OPIS PROJEKTU

 

W działania zespołu konkursowego musi zostać zaangażowany również administrator terenu (przedstawiciel wspólnoty, spółdzielni lub samorządu). Po stronie administracji leży zapewnienie pozwolenia na zagospodarowanie wybranego terenu. Administracja udostępnia też konto bankowe, na które zostaną przelane środki w przypadku otrzymania przez zespół grantu. Przystępując do konkursu wymagane jest przysłanie skanu deklaracji administratora terenu. Wzór dostępny jest tutaj.

 

 

Zespół sporządza plan miejsca wybranego do modernizacji oraz wykonuje zdjęcia dokumentujące stan aktualny oraz zdjęcie zespołu sąsiedzkiego. Następnie wykonuje wstępny projekt aranżacji ogrodniczej. Projekt nasadzeń zieleni musi zawierać wykaz wykorzystanych roślin jak również orientacyjny kosztorys wykonania niezbędnych prac.

 
Projekt, oprócz zieleni musi uwzględniać usytuowanie zielonej ławeczki, która będzie stanowiła centrum spotkań mieszkańców obszaru poddanego modernizacji. Ławeczka jest, w zamierzeniu, miejscem spotkań okolicznej społeczności i powinna wzmacniać kontakty międzyludzkie jak również stymulować mieszkańców do dbania o otoczenie domu, odnowione wspólnym wysiłkiem. Zielona ławeczka zostanie dostarczona przez organizatora konkursu zespołom, które uzyskają grant.

 
Zespół organizuje spotkanie sąsiedzkie w celu poinformowania społeczności sąsiedzkiej o planowanej przebudowie i zachęcenia do wspólnej inicjatywy. Celem zebrania jest uzyskanie akceptacji środowiska wszystkich mieszkańców budynku/ów dla projektu „Zielona ławeczka”.

Do 31 maja 2018 r. zespół przesyła do organizatora zgłoszenie, zawierające projekt ogrodu i sprawozdanie przeprowadzonych konsultacji.

 
Wszystkie zespoły, które zarejestrowały się do konkursu mają możliwość konsultacji z ekspertami projektu w terminie od 7 maja do 30 września 2018 r.

 
Organizator ocenia przesłane projekty i wybiera najlepsze do dofinansowania. Preferowane będą te, gdzie widoczna będzie duża zmiana na korzyść w wyglądzie zagospodarowywanego terenu. Sędziami w konkursie będą architekci krajobrazu z Katedry Architektury Krajobrazu i Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW w Warszawie oraz przedstawiciele organizatora. Pomoc profesjonalistów z SGGW spowoduje, że końcowy efekt przebudowy będzie harmonijnie wkomponowany w otoczenie. Powstałe w jego wyniku mini ogrody będą estetyczną wizytówką projektu.

 
Najlepszym zespołom przyznane zostaną granty w postaci środków finansowych na zakup roślin, podłoża i innych elementów aranżacji ogrodu (wymienionych w przesłanym kosztorysie) oraz nagroda rzeczowa w postaci tytułowej "Zielonej ławeczki" (ławeczka powinna zostać umieszczona zgodnie z projektem). Lista nagrodzonych zespołów zostanie ogłoszona w czerwcu 2018 r.

 
Granty na realizację projektu zostaną przekazanie na konto bankowe administracji terenu. Podstawą będzie umowa darowizny zawarta pomiędzy Fundacją BOŚ a administracją.

W regulaminie konkursu określone zostały warunki realizacji projektu, w tym zadania do wykonania oraz maksymalna kwota grantu. Założono, że wszystkie prace techniczne przeprowadzane będą we własnym zakresie przez mieszkańców – członków zespołu sąsiedzkiego.

Po założeniu mini ogrodu zespół przesyła (do 31 października 2018 r.) sprawozdanie z wykonanych prac oraz dokumentację fotograficzną.

 

 

 

SPOSÓB KOMUNIKACJI Z UCZESTNIKAMI PROJEKTU

 

  • Projekt zarządzany jest przez platformę internetową zielonalaweczka.pl
  • Portal umożliwia komunikację z uczestnikami, składanie wniosków o grant, zamieszczanie propozycji projektów konkursowych, ocenianie ich, zadawanie pytań, publikację newsów, itp. czytaj więcej
  • Na portalu zamieszczone zostały wszystkie niezbędne informacje dot. organizacji konkursu tj. regulamin, terminarz, rodzaj i wysokość nagród, itp.
  • Portal jest również małą encyklopedią wiedzy dotyczącej urządzania terenów zieleni w osiedlach miejskich. Zostały na nim zamieszczone artykuły poświęcone tematyce zakładania ogrodów miejskich oraz linki do stron pogłębiających tę wiedzę. Można zapoznać się z inspiracjami przygotowanymi przez studentów architektury krajobrazu, jak również z katalogiem prac przedstawiających ciekawe projekty form podwórkowych, które można wkomponować w przestrzeń publiczną.
  • W zakładce Plan działań zamieszczone są podpowiedzi (krok po kroku) pomocne w wykonaniu zadań konkursowych.
  • Zespoły rejestrują się do konkursu oraz zamieszczają materiały z działań konkursowych poprzez stronę zielonalaweczka.pl. Nie ma konieczności wysyłania żadnych dokumentów drogą pocztową - cała komunikacja odbywa się internetowo.

 

Szczegółowe informacje tutaj:

http://www.zielonalaweczka.pl


 

BIURO ORGANIZACYJNE KONKURSU

 

Fundacja Banku Ochrony Środowiska

al. Solidarności 104

01-016 Warszawa

Tel: 507 006 579 lub 515 114 639 w godz. od 09.00 do 15.00

Fax: (22) 532 71 92

E-mail: laweczka@fundacjabos.pl

Koordynator projektu: Adam Kiedrowski

E-mail: adam.kiedrowski@fundacjabos.pl

Tel: 515 114 639

http://www.zielonalaweczka.pl

 

 

 

 

ilość odsłon podstrony: 860
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"