2019-11-13 Za nami XVI Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych

Za nami XVI Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych

7 listopada br. odbyło się szesnaste Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych. Coroczne spotkanie toruńskiego środowiska pozarządowego z przedstawicielami samorządu lokalnego było okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów organizacji działających w Toruniu oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości. Program tegorocznego Forum był napięty i uwzględniał wiele istotnych tematów mających znaczenie dla współpracy środowiska pozarządowego z miastem w roku 2020. Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski otworzył Forum i podsumował działalność toruńskich fundacji oraz stowarzyszeń we współpracy z samorządem toruńskim. Nowe wzory dokumentów konkursowych omówił Stefan Kołucki – Kierownik Biura Programu FIO Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się również z zadaniami i programami wsparcia organizacji pozarządowych realizowanymi przez NIW. Ewa Banaszczuk-Kisiel, Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia przedstawiła planowane zasady prowadzenia działań promocyjno--informacyjnych przez realizatorów zadań publicznych Gminy Miasta Toruń.

Istotnym punktem w programie były wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia na kolejną, trzyletnią kadencję. Zanim przeprowadzono wybory, pracę Rady w latach 2017 – 2019 podsumowała jej dotychczasowa Przewodnicząca Aleksandra Łukomska-Smulska.

 

Spośród 14 zgłoszonych kandydatów toruńskie środowisko pozarządowe wybrało 9 swoich przedstawicieli do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia na lata 2020 – 2022:

1)  Katarzynę Gucajtis - Koordynatora Programowego Fundacji „Światło”,

2) Aleksandrę Łukomską-Smulską - Prezes Fundacji Women, Przewodniczącą  Europejskiej Unii Kobiet Sekcji Polskiej o/Toruń,

3)  Bartosza Paducha – Członka Zarządu Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia”,

4) Ewę Kluszczyńską -  Koordynatora wolontariatu Europejskiego Korpusu Solidarności w Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki,

5) Annę Świtoń – Prezes Zarządu Fundacji na rzecz integracji międzypokoleniowej i dobrego życia seniorów „Łączymy Pokolenia”,

6) Joannę Danicką - Zastępcę Dyrektora oraz Sekretarza w CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne,

7) Janusza Wiśniewskiego - eksperta konsultacji społecznych przy Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, członka Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Torunia”,

8)  Annę Zielińską - Prezes Zarządu Fundacji Archipelag Inicjatyw,

9) Katarzynę Zofię Minczykowską-Targowską – Prezes Zarządu Dorotkowo. Fundacji na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół.

W ramach Miejskiego Newslettera uczestnicy Forum m.in. zapoznali się z ofertą Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro oraz planowanymi konkursami grantowymi Lokalnej Grupy Działania „Dla Torunia”.

Małgorzata Skibicka, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawiła Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO w 2020 r. oraz przekazała informacje dotyczące planowanych konkursów ofert na wykonanie przez organizacje zadań publicznych w roku 2020. W części warsztatowej poprowadziła również spotkanie międzysektorowe o wydatkach kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ofertach konkursowych.

W ramach zaproponowanych warsztatów szkoleniowych Ewa Kwiesielewicz–Szyszka, Prezeska Stowarzyszenia Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w Toruniu wyjaśniła, jak zdefiniować, zweryfikować i rozliczać rezultaty zadania publicznego, jak je zmierzyć po zakończonym działaniu.
Janusz Wiśniewski, trener Programu KORPUS SOLIDARNOŚCI, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia omówił, jak organizować wolontariat w NGO, jak  motywować wolontariuszy i jak ich zatrzymać w organizacji.

Wydarzeniem towarzyszącym Forum była VI Kawiarenka Obywatelska Seniorów organizowana we współpracy z Radą Seniorów Miasta Torunia, koordynowana przez Krystynę Nowakowską, Przewodniczącą Rady Seniorów oraz Annę Zielińską, Prezeskę Fundacji Archipelag Inicjatyw w Toruniu, członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

W Forum udział wzięło łącznie 200 osób, w tym 60 to uczestnicy Kawiarenki Obywatelskiej Seniorów.

 

DO POBRANIA PREZENTACJE:

opracowała: Małgorzata Skibicka, 13.11.2019 r.

 

Fot. Lech Kamiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilość odsłon podstrony: 612
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"