2017-10-18 XIV Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych

 

XIV Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych
Prezydent Miasta Torunia oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia zapraszają do udziału w Forum przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w naszym mieście.

Forum jest miejscem corocznego spotkania toruńskiego środowiska pozarządowego z przedstawicielami samorządu lokalnego, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów organizacji działających w Toruniu oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości.

XIV Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych tradycyjnie jest organizowane we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Tegoroczny program Forum umożliwia udział w dwóch spośród czterech zaproponowanych warsztatów szkoleniowych. Podczas warsztatu dot. ochrony danych osobowych w organizacjach pozarządowych będziemy mieli okazję dowiedzieć się, jak przetwarzać dane osobowe w systemach informatycznych oraz jak tworzyć politykę bezpieczeństwa informacji. Na kolejnych warsztatach poznamy zasady korzystania z generatora ofert oraz w jaki sposób utworzyć przedsiębiorstwo społeczne i pozyskać środki na jego funkcjonowanie.  Dowiemy się również o nowoczesnych, bezpłatnych programach i aplikacjach, ułatwiających bieżącą pracę podmiotów pozarządowych.

Ważnym tematem Forum będą kwestie związane z pozyskiwaniem środków na funkcjonowanie organizacji od prywatnych darczyńców oraz budowaniem relacji z biznesem. Poruszane zagadnienia pomogą podejmować działania będące szansą na uzyskanie stabilnych podstaw finansowych.

Wydarzeniem towarzyszącym Forum będzie IV Kawiarenka Obywatelska Seniorów organizowana we współpracy z Radą Seniorów Miasta Torunia. Tematem przewodnim tegorocznej Kawiarenki będzie aktywność i bezpieczeństwo toruńskich seniorów.

Ponadto podczas Forum:

 • przedstawimy  Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. wraz z informacją o planowanych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 r.
 • przekażemy informację o aktualnej procedurze pozyskiwania przez NGO gminnych lokali użytkowych wraz z ofertą Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu oraz Fundacja TechSoup w Warszawie zaprezentują swoją ofertę.

Licząc na Państwa obecność, serdecznie zachęcamy do udziału w proponowanych spotkaniach i skorzystania z wiedzy oraz doświadczenia zaproszonych gości i działaczy toruńskich organizacji pozarządowych.
________________________________________
Termin spotkania: 25 października 2017 r., w godz. 10.00 – 16.00

Miejsce spotkania: Dwór Artusa, ul. Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń
________________________________________

Jak się zgłosić?

Podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć lub odesłać: 

 • do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji UMT na adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń (pok. nr 35),
 • lub na nr fax 56 611 86 80,
 • lub na adres e-mail: m.jarski@um.torun.pl

w terminie do 18 października 2017 r.
________________________________________
Do pobrania:

 

________________________________________
Uwagi:

 • Formularze, które zostaną nadane po 18 października 2017 r. nie będą brane pod uwagę (data stempla pocztowego, data wysłania maila).
 • W XIV TFOP może uczestniczyć więcej niż 1 przedstawiciel z tej samej organizacji pozarządowej.
  UWAGA! W Kawiarence Obywatelskiej Seniorów mogą wziąć udział seniorzy nigdzie niezrzeszeni.
 • Na 1 formularzu zgłasza się 1 osoba.
 • Przedstawiciele jednostek administracyjnych również zgłaszają się za pomocą formularza.
 • Liczba miejsc na warsztat jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Udział w XIV TFOP jest bezpłatny.

 

ilość odsłon podstrony: 626
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"